طی روزهای اخیر بیش از ١٠ شهروند کرد توسط نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بازداشت شدەاند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طی دو هفتە گذشتە، نیروهای امنیتی بوکان اقدام بە بازداشت گستردە شهروندان کرد کردە است.

طی گزارش رسیده از یک منبع مطلع، اسامی شش تن از این شهروندان کرد عبارتند از:

١_ د. منصور محمد پور عضو هیئت علمی دانشگاه بوکان

٢_ ماموستا محسن بردە زرد امام جماعت این روستا

٣_ صلاح الدین کاوانی

۴_ ریبوار محمدی

۵_ کمال اندلس

۶_ مولود رحیمی

این شهروندان کرد از طرف نیروهای امنیتی به اتهام فعالیت‌های مذهبی بازداشت شده اند.

لازم به ذکر است با اینکه خانواده این شهروندان پیگیری زیادی از وضعیت بازداشت شدگان کرده اند ولیکن تاکنون هیچ خبر دقیقی از محل نگهداری آنها در دست نمی‌باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)