از متداول‌ترین و معمول‌ترین پرسش‌هایی که در هنگام صحبت از همجنسگرایی مطرح می‌شود، پرسش درباره‌ی علت بروز آن است. آیا همجنسگرایی علتی زیست شناختی دارد؟ و یا اکتسابی است؟ پیش از عصر مدرن، عمل سکس با همجنس، لواط و گناه کبیره شمرده می‌شد و افراد مرتکب نیز بسته به قوانین موجود مجازات می‌شدند.

با ظهور عصر مدرن، کلیسا که دیگر قدرت و یا خواستی برای برخورد، دخالت و کنکاش در زندگی جنسی افراد را نداشت. این امر را به علم پزشکی واگذار کرد.
در این دوره برای نخستین بار همجنس‌خواهی به عنوان یک کیفیت از احساس جنسی شناخته شد:
٬٬ همجنس‌خواهی آن هنگام که از عمل لواط به نوعی دو جنسی درونی، نوعی دوجنسی روح انتقال یافت، به منزله ی یکی از شکل های سکسوالیته ظاهر شد. لواط کار یک مرتد بود اما همجنس‌خواه یک گونه٬٬(صفحه ۵۳، میشل فوکو)

این آغاز دورانی بود که علم روانشناسی، روان‌پزشکی و پزشکی شروع به کنکاش در امیال جنسی مختلف بشری کرد و آنان را نام گذاری نمود. تا علت این اشکال از انحراف را بیابد. همجنس‌خواهی نیز مانند تمام امیالی که در فهرست بلندبالای انحرافات قرار داشت، مورد بررسی قرار گیرد.
٬٬همجنسگرایی (دارای) یک گذشته، سرگذشت و کودکی، منش، شکلی از زندگی و نیز نوعی ریخت شناسی همراه با کالبدشناسی افشاگر و شاید نوعی فیزیولوژی رازآمیز.٬٬( صفحه ۵۳، میشل فوکو)

علم نوین به دنبال یافتن ریشه های این انحراف بود و مشهورترین آنها شاید، تلاش محققان برای یافتن ارتباط همجنس‌خواهی مردان و رابطه‌ی آنها با پدرانشان باشد.
و یا تلاش های بسیاری که برای یافتن ٬٬ژن٬٬ همجنسگرایی تا همین امروز ادامه دارد؛ نیز ریشه در همین نگرش دارد.
تا زمانی که همچنان شاخه‌هایی از علم، درپی علت‌یابی همجنسگرایی هستند، یعنی همچنان نگاهی که همجنس‌خواهی را انحراف می‌داند از بین نرفته است.
پ.ن: قسمت‌های داخل گیومه از منبع هستند.
پ.ن۲: این نوشته از طرف یکی از مخاطبین مرکز مشاوره رنگین کمانی است.
میشل فوکو، ت ن.سرخوش، الف.جهاندیده، اراده به دانستن،۱۳۹۳،نشر نی

راه‌های ارتباط با ما:
پیامک در تلگرام
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیس بوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)