مسائلی که باید در مورد برون‌آیی به یاد داشت:

• برون‌آیی یک اتفاق نیست که تنها یک بار رخ دهد. برون‌آیی فرآیندی به بلندای کل زندگی فرد است که تمام اعضای اقلیت جنسی هر زمان با فرد جدیدی آشنا می‌شوند با آن روبه رو خواهند شد.
• برون‌آیی می‌تواند از هرسن، مرحله و شرایط زندگی یک فرد شروع شود.
• فرایند برون‌آیی به ندرت برای دو فرد دقیقا شبیه یکدیگر رخ می‌دهد.

اعمال اغلب ذکر شده در فرآیند برون‌آیی شامل:

• افزایش درک، تصدیق و مورد پذیرش بودن گرایش جنسی یا هویت جنسیتی برای خود فرد
برای مثال، این مسئله با افزایش آگاهی فرد نسبت به احساسات صمیمانه و جذابیت فیزیکی که نسبت به افراد همجنس خود حس می‌کند آغاز می‌شود و اگر شخصی دوجنس‌گرا است این احساسات و جذابیت جنسی برای هر دوجنس روی می‌دهد. اینکه خود فرد این احساسات و جذابیت‌هارا قبول کند به معنی فراموش کردن کلیشه‌های منفی، نادرست و دروغ‌های رایج در مورد این مسئله در بخش‌هایی از جامعه است.
پذیرش و خودآگاهی فرد اغلب شامل “عزاداری” برای از دست دادن زندگی دگرجنس‌گرایان‌ای است که او انتظار داشته است. این عزاداری با توجه به فرض اولیه فرد رخ می‌دهد که هرگز نمی‌تواند شریک زندگی‌اش را به والدین خود معرفی کند یا ازدواج مذهبی داشته باشد (برای افراد مذهبی)، و یا نمی‌تواند کودکی را بزرگ کند. ترس از والدین و طرد شدن از سوی اطرافیان هم در ذهن فرد بسیار برجسته می‌شود. گسترش و حفظ یک هویت مثبت که خود فرد پذیرای آن است بخش حیاتی این مرحله از برون‌آیی است.

• برون‌آیی برای دیگر اعضای اقلیت جنسی و به دنبال تایید آن‌ها بودن
برای بسیاری از اعضای اقلیت جنسی، پیدا کردن و ارتباط گرفتن با دیگر اعضای اقلیت جنسی، توانایی آن‌ها برای رها کردن هویت دگرجنس‌گرای گذشته‌شان را افزایش می‌دهد. همچنین حس تنها بودن را در آن‌ها کاهش می‌دهد و کمک می‌کند تا افسانه‌های منفی همجنس‌گرا ستیز و ترنس‌جندر ستیز و کلیشه‌های جنسی دگرجنس‌گرایی را که در آن‌ها ریشه دوانده‌اند، برطرف کنند. زمانیکه برای دیگر اعضای اقلیت جنسی برون‌آیی می‌کنید یک حس تعلق به یک اجتماع و حس افزایش امنیت به شما دست می‌دهد. بطوریکه که یک شبکه حمایتی شروع به ایجاد شدن می‌کند، در این مرحله از برون‌آیی افراد اقلیت جنسی ممکن است به به سازمان‌هایی ملحق شوند که به هویت آن‌ها اعتبار می‌بخشند. در فعالیت‌های اجتماعی اقلیت‌های جنسی شرکت کنند و در نهایت این امکان را بررسی کنند که برای افراد غیر اقلیت جنسی که حامی حقوق اقلیت‌های جنسی هستند، برون‌آیی کنند.

• برون‌آیی برای افراد غیراقلیت جنسی
همان‌طور که شخص با گرایش جنسی یا هویت جنسیتی خود احساس راحتی بیشتر می‌کند و بیشتر مورد پذیرش قرار می‌گیرد، اعضای اقلیت جنسی در نهایت، اعتماد بنفس بیشتری برای برون‌آیی در برابر دوستان غیراقلیت جنسی، اعضای خانواده و همکاران خود نشان می‌دهند. گاهی اوقات پیش از برون‌آیی شروع به بروز نشانه‌هایی می‌کنند تا عکس‌العمل افراد را سنجش کنند. برای مثال بدون اینکه فرد شخصا برون‌آیی کند می‌تواند موضوع گرایش جنسی و هویت جنسیتی را معرفی کند و توجه دقیقی کند که این افراد چگونه عکس العمل نشان می‌دهند. بعضی افراد دیگر ممکن است در نتیجه پذیرش هویت خود و درک آن، احساس راحتی بیشتری کنند تا مستقیما برون‌آیی کنند.
گاهی اوقات در صورت برخورد منفی افراد غیر اقلیت جنسی، ممکن است نتیجه یک دوره کوتاه بازگشت به گنجه باشد. عکس‌العمل‌های دیگر به برخورد منفی می‌تواند درخواست حمایت از شبکه دوستان و افراد اقلیت جنسی و غیر اقلیت جنسی (که آن‌ها را حمایت می‌کنند) باشد، یا مراجعه به یک فرد متخصص که حامی حقوق اقلیت‌های جنسی است تا با این افراد گفتگو کند و یا برای بعضی افراد قطع هرگونه رابطه با افرادی که وی را مورد پذیرش قرار نمی‌دهند.

راه‌های ارتباط با ما:
پیامک در تلگرام
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیس بوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com