بنا به گزارش رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات (مروفایتی)، امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی، ۷ زندانی محکوم اعدام به اتهام قصاص در زندان رجایی شهراعدام شدند.

اسامی محرز شده این پنج تن به این شرح میباشد: علی مالکی، شایان شاد دل، آرش محمود بیات، علی جعفری و محمد جگرکی.

هویت دو زن اعدام شده، نامشخص می باشد و تاکنون محرز نشده است.

بر طبق این گزارش، از میان ۱۴ زندانی که چند روز پیش به سلول های انفرادی منتقل شده بودند٬ مهدی بهلولی و مجید آقا رحیمی ظرف روز گذشته و امروز به بندهای مربوط بازگشتند اما اطلاعی از سرنوشت دیگر زندانیانی که به انفرادی منتقل شده بودند در دست نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)