به تازگی اخبار ایران پر شده از افتخار اینکه ماهواره جاسوسی خیام با موفقیت پرتاب شد. آن هم توسط یک کشور دیگر چون ایران قدرت پرتاب ندارد و همین ماهواره هم مانند بقیه پروژه های علمی کشور کپی برداری و دزدی از سایر کشورها به اسم پروژه ملی شد. شوروی در سال ۱۹۶۱ آدم به فضا فرستاد و آمریکا در سال ۱۳۶۹ آدم بر روی ماه قدم گذاشت. حال در سال ۲۰۲۲ ایران یک ماهواره خالی را با کمک دیگران فرستاده به فضا و افتخار را به بوق و کرنا کرده است. قبلا هم چند جانور به فضا فرستاده بود که خرابکاری و آبروزی شد. افتخار ایران همیشه در این موارد است. پلیس ایران در حالی دم از امنیت می زند که هر روز چند صد نفر از مردم در جاده ها به علت بی کفایتی پلیس در نظارت و کمکاری وزارت راه در ساخت جاده ها و بی توجهی خودروسازان فاسد به استاندارد جان می دهند. دزدی و کلاهبرداری شده بخشی از فرهنگ مردم ایران و در قوه قضاییه که ادعای عدالت دارند، شاکی باید صد تا بار بیاید و برود تا یا از شکایت منصرف شود و یا اگر هم پشتکار داشته باشد مجرم با وثیقه آزاد است و افراد دیگری را مورد تهاجم قرار دهد. شهرداری با فسادهای گسترده شهرهای ایران را به کثافت کشیده و به چیزی جز پر کردن جیب خود از تراکم فروشی و رشوه فکر نمی کند. گرانی ها امان مردم را بریده و در حالی که این مسئولین ایران زیبا را به جهنم تبدیل کردند پرتاب یک ماهواره کپی شده جاسوسی را افتخار می نامند. اینها جوانان را در ایران زندانی کرده و خود فرزندانشان را به آمریکا و اروپا می فرستند و شعارهای ضد آمریکا و اروپا می دهند. آری این کشور جهنی است برای مردم و بهشتی برا مفسدین و خلافکارانی که در توهم برتری هستند و پرتاب یک ماهواره دوزاری بعد از اینهمه سال را افتخار می نامند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)