روژی کورد: بنا بر گزارش خبرنگارمرکز روژی کورد از شهرستان سقز، در ادامه فعالیتهای جمعی بشردوستانه، روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶۶ خورشیدی؛ جمع کثیری از فعالین حقوق زنان و کودکان وفعالین کارگری، اقدام به پخت غذا و توزیع آن در بین اقشار بی بضاعت و آسیب دیده نمودند.

این فعالین حقوق بشری در شهرستان سقز، غذاهای مهیا شده را در بین “کارتون خوابها، زنان خیابانی، کودکان کار، و کارگران توزیع نموده اند.

این اقدام بشر دوستانه تحت عنوان “سفره مهربانی” برگزار گردیده است.

گزارشها حاکی از آن است که شهروندان سقزی از این اقدام استقبال نموده اند.

شهرستان سقز در استان سنندج واقع است، استانی که علیرغم دارا بودن منابع زیرزمینی فراوان، رتبه سوم بیکاری و فقر در ایران را به خود اختصاص داده است.

از مهمترین وعده های حسن روحانی در استان سنندج در زمان تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره پیش، افزایش اشتغال در این استان بود، وعده ای که همچون دیگر وعده های ۳۸ سال گذشته، هیچگاه بوقوع نپیوست.

طی چند روز گذشته و با نزدیک شدن به ۱ می، دو تن از فعالین حقوق کارگری در استان سنندج به اداره اطلاعات فراخوانده شده و مورد تهدید و هتاکی قرار گرفته اند.

،

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)