سازمان حقوق بشر کوردستان-روژهلات: روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ١٣٩۶، یکی از فعالین کارگری شهرستان سنندج از سوی اداره اطلاعات این شهرستان احضار گردید.

بنا بر گزارشهای رسیده به سازمان حقوق بشر کوردستان-روژهلات (مروفایتی)، شیث امانی، فعال کارگری کورد اهل شهرستان سنندج پس از احضار و بازجویی در اداره اطلاعات این شهرستان، مورد تهدید قرار گرفته است.

احضار و تهدید فعالین کارگری کورد بوِِیژخ در شهرستانهای سنندج و سقز، قبل از روز جهانی کارگر (اول می)، امری متداول و مرسوم اداره اطلاعات در کوردستان می باشد.

شیث امانی از اعضای “اتحادیه آزاد کارگران ایران” می باشد که روز ٢۶ فروردین به همراه چند فعال کارگری دیگر، طی نامەای به فرمانداری شهر سنندج، خواستار دریافت مجوز رسمی برگزاری تجمع در روز ١می شدەاند.

شیث امانی که سال ۲۰۱۲ در زندان مرکزی سنندج محبوس بوده است در نامه خود خطاب به رئیس شورایعالی کار رژیم تصریح کرده بود که نمایندگان انتصابی حق دخالت در سرنوشت طبقه کارگر ایران به ویژه از طریق تعیین حداقل دستمزدها که در پایان هر سال براساس ماده ۴۱ قانون کار به شکل سه جانبه گرایی صورت می گیرد را ندارند. تمامی این به اصطلاح نمایندگان کارگران، منتخب و منتصب دولت هستند.

همپنین خالد حسینی، فعال کارگری کورد اهل سنندج، ۳ فروردین ۱۳۹۶ شمسی، از سوی اداره اطلاعات شهرستان سنندج فراخوانده شده بود.

وی طی اخطاریه ای کتبی از سوی اداره اطلاعات نیروی انتظامی شهر سنندج، به این ارگان امنیتی احضار شده است.

این فعال کارگری کورد و عضو کمیته هماهنگی جهت ایجاد نهادهای کارگری، در عین فراخوانده شدن به اطلاعات مورد تهدید واقع شده است.

خالد حسینی فعال کارگری و عضو «کمیته‌ هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری»، عصر روز شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۳ نیز همراه با ۳۵ تن از شرکت کنندگان در راهپیمایی صلح، در حمایت از مقاومت مردم کوبانی، در سنندج بازداشت شده بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)