ترکیه قصد دارد یک زن ترنس ایرانی پناهنده را به جرم کار کردن از کشور اخراج کند. با تلاش فوری و گسترده فعالان و وکلا و نیز به همت سایر پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی ایرانی، خطر اخراج موقتا با حکمی از دادگاه قانون اساسی این کشور متوقف شده است اما همچنان بیم اخراج وی می‌رود.

لازم به ذکر است طبق قوانین ترکیه، پناهندگان حق کار کردن ندارند و این امر پناهندگان ایرانی را برای امرار معاش در معرض خطر دستگیری و زندان قرار می‌دهد.

ویدئوی زیر از فیسبوک هایریه کارا وکیل و فعال ال‌جی‌بی‌تی، سازمان کائوس Kaos GL برداشته شده است.

 

شایا پناهنده ترنس‌زن ایرانی در خطر اخراج از ترکیه

ترکیه قصد دارد یک پناهنده ترنس‌زن ایرانی را از کشور اخراج کند#Stop_Deporting_Shaya #اخراج_شایا_را_متوقف_کنیدترکیه قصد دارد یک زن ترنس ایرانی پناهنده را به جرم کار کردن از کشور اخراج کند. با تلاش فوری و گسترده فعالان و وکلا و نیز به همت سایر پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی ایرانی، خطر اخراج موقتا با حکمی از دادگاه قانون اساسی این کشور متوقف شده است اما همچنان بیم اخراج وی می‌رود.لازم به ذکر است طبق قوانین ترکیه، پناهندگان حق کار کردن ندارند و این امر پناهندگان ایرانی را برای امرار معاش در معرض خطر دستگیری و زندان قرار می‌دهد.Janset Kalanفیلم زیر از فیسبوک هایریه کارا Hayriye Avatar وکیل و فعال ال‌جی‌بی‌تی، سازمان کائوس Kaos GL برداشته شده است. #Shaya #پناهنده #ترنسکشوال #ترنس #ترکیه #اخراج #وضعیت_اضطراری #اخراج_از_کشور #دیپورت #شایا #جامعه #ال‌جی‌بی‌تی #همبستگی #حضور #سازمان_ملل #deport #lgbt #humanrights #StateOfEmergency

Publicerat av ۶Rang den 23 april 2017

 

#پناهنده #ترنسکشوال #ترنس #ترکیه #اخراج_از_کشور #دیپورت #شایا #جامعه #ال‌جی‌بی‌تی#همبستگی #حضور

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)