مردم باید در ایران کنونی زندگی هم بکنند، بسیاری از مردم، همانگونه که به کارت ملی،پاسپورت، مدرک دانشگاهی،پرداخت فیش آب ، برق، تلفن و بسیار چیزهای دیگری که دست حاکمیت کنونی افتاده نیاز دارند باید بپذیریم به “مهرانتخابات “نما در شناسنامه خود نیز نیاز دارند،قانون نانوشته در رژیم های توتالیترو یک امر منطقی  و واقعی.این را بنده نمی گویم، تجربه ۳۸ سال و بیش از ۳۰ نمایش انتخاباتی در رژیم جا،نشان داده و تا اندازه ای هم،همانندی به این گفته فیلسوف بزرگ آلمانی فریدریش هگل دارد که گفت: هر آنچه واقعی است عقلانی است و هر آنچه عقلانی است واقعی است، در اروپای شرقی پیشین با آن همه روشنفکرو..بیشتر مردم پای صندوق های رای می رفتند،یک راز و منطقی در آن است و کاریش نمیشود کرد.
۴-نمی دانم چرا نزدیک انتخابات نماها این نکته منطقی و ساده را نمی خواهیم بپذیریم و به سادگی با “ساده سازی” چشممان را بر این واقعیت می بندیم.و بدترین و زشت ترین فحش و ناسزاها به مردم داده میشود که کمترش به خود رژیم.چیزی که رژیم جمهوری اسلامی،ازین کار اپوزیسیون بسیار هم استقبال می کند و این ناسزاها را به گونه ای به مردم هم نشان می دهد که ببینید، دیدگاه اپوزیسیون به شما چیست، برای نمونه جایی نوشته شده بود: “شرکت در مضحکه انتخاباتی پیش رو ممکن است در کوتاه مدت از نظر سیاسی و …خطاب من به آن روستایی و شهرستانی دوردست و تهرانی عوام الناس کالانعام نیست. چه که این گروه از هموطنان ارزش یک آب دهان هم ندارند. گروهی‌اند خوشبخت که کره خر می‌ایند و الاغ میروند…”
۳-اکنون پرسش این است،چرا یک راه نو و طرحی اپوزیسیون پیش پای مردم نمی گذارد که در آن بجای حال دادن به رژیم و حال گیری از مردم ، وارونش :حال گیری از رژیم و شرمنده نکردن و رضایت نسبی مردم را در پی داشته باشد؟این گام یا ایده می تواند چنین باشد، بزرگان مبهن دوست ما، یک گزینه نمادین و سمبلیک بیرون از گزینش شده های رژیم برای رای دادن را به مردم پیشنهاد دهند و روی آن مانور دهند و چون نمادین است و کارکرد ویژه خود را دارد و گذراست و بیشتر برای شکست نمایش رژیم و نشان دادن دروغ رژیم به رسانه های خارجی نیز،بیش از آنکه روی کدام چهره وقت گذاشته شود که چه بسا اصل پروژه را به کژ راهه می برد،به خود پروژه اندیشیده و درنگ شود.به دیگر سخن یک گونه «هو»کردن یک» نمایش»را هم می تواند بهمراه داشته باشد
۲ -هیچ ابزار و فاکتوری به اندازه «هو»کردن یک سیستم و سازمان، کارا و تاثیر گذار نیست.در نمایشی،می خواهند یک کالای بدلی وقلابی به نام «انتخابات نما»ی مهندسی شده و انتصابگون را به جای «انتخابات» اصل به مردم یک کشور و جهانیان بفروشند. رژیم های تمامیت خواه و بویژه نامشروع، تبلیغات و پروپاگاند،برایشان بسیار مهم است و هرازگاه
نوری زاد، آرش صادقی، فرح پهلوی و یا شیرین عبادی،گزینه غیر رژیم مردم برای رای دادن می تواند باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)