صدای خانواده افکاری ها باشیم!
کمپین دفاع از برادران افکاری همگان را فرمی خواند که با ضبط یک ویدیو یک دقیقه ای و پخش آن در شبکه های اجتماعی به حمایت از این دو زندانی سیاسی و خانواده افکاری برخیزند.
این کوچکترین اقدامی است که هریک از ما می توانیم برای خانواده  زجره دیده افکاری  و حبیب و وحید که برای احقاق حقوق مردم ایران در برابر وحشیانه ترین شکنجه های مقاومت و پایداری کردند، انجام دهیم. سخت نگیرید. موبایل دستی خود را به صورت افقی در مقابل خود قرار دهید. دکمه فیلمبرداری را فشار دهید و در کمتر از یک دقیقه حمایت خود را از برادران افکاری بیان کنید و صدای آنها باشید.
 ما همچنین همه هنرمندان، نویسندگان، ورزشکاران، خانواده های دادخواه، فعالین کارگری و اجتماعی را فرامی خوانیم که ویدئوهای یک دقیقه ای خود در حمایت از خانواده افکاری را به زبان فارسی و انگلیسی و یا هر زبان دیگری در همه جا منتشر کنند. با اینکار صدای ما رساتر و صدای این دو زندانی سیاسی .قوی تر در همه جا شنیده خواهد شد.
منتظر دریافت ویدیو های شما هستیم.

تلفن تماس
شیوا محبوبی- ۰۰۴۴۷۵۷۲۳۵۶۶۶۱
مینا احدی- ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳
حسن صالحی- ۰۰۴۶۷۰۳۱۷۱۱۰۲

کمپین دفاع از برادران افکاری

کمیته بین المللی علیه اعدام( ICAE)
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی( CFPPI)
کمپین برای آزادی کارگران زندانی ( FreeThemNow)

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۱۴ می ۲۰۲۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)