به مناسبت روز جهانی پدیداری افراد ترنس‌جندر:

چگونه یک حامی واقعی ترنس‌ها باشیم؟

هشت گام عملی در حمایت واقعی از افراد ترنس در زندگی و محیط اطرافمان

راهنمای گام‌به‌گام: به انتخاب ضمیر و کلمات در خطاب به آن‌ها احترام بگذاریم

راهنمای گام‌به‌گام: بیشتر گوش بدهیم و کمتر صحبت کنیم

راهنمای گام‌به‌گام: اطلاعاتمان را بالا ببریم؛ به ترنس‌فوبیا مجال ندهیم

راهنمای گام‌به‌گام: ۴ - تدافعی نباشیم؛ همواره مثبت بیاندیشیم

راهنمای گام‌به‌گام: ۵- به کنجکاوی و پرسش‌های بی‌ملاحظه پایان دهیم

راهنمای گام‌به‌گام: ۶ - همه را شامل شویم؛ فرق نگذاریم

راهنمای گام‌به‌گام: ۷ - کسی را آشکار نکنیم

راهنمای گام‌به‌گام: ۸ حق اختیار بر بدن را به رسمیت بشناسیم

 

وبسایت شش‌رنگ:
http://6rang.org

صفحه فیسبوک شش‌رنگ:
https://www.facebook.com/6rang.Iran

کانال تلگرام شش‌رنگ:
https://t.me/Iran6Rang

اینستاگرام شش‌رنگ:
https://www.instagram.com/6rangiran

فضای اختصاصی شش‌رنگ در تریبون زمانه:
https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/6rang-org

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)