پیشگفتار :

این نگارش مقایسه ای است بین نظرات و احکام قرآن و دستاوردهای دموکراسی، و نه اسلام و دموکراسی! به این دلیل فقط به آیات قرآن توجه شده، و کاری به سنت‌ها و روایات گوناگون اسلامی- چه در شیعه و چه در سنی ندارد.
قرآن و آیاتش در همه ی فرقه‌های اسلامی یکی است، اما برداشت ها با استفاده از روایات و احادیث برحسب زمان و مکان متفاوت بوده که منشاء اصلی پیدایش مذاهب اسلامی است. برداشت از این روایات و احادیث توسط علمای اسلامی در بعضی موارد حتی با آیه های قرآن کاملا متضاد هستند.

برای دانلود کامل این مطلب کلیک کنید

این بررسی دو سال وقت گرفته، اما به رایگان در دسترس عموم است. اگر دوست داشتید به عنوان حق مولف هر مبلغی که می توانید به نزدیک ترین مرکز بازپروری و آموزش کودکان بی سرپرست که مورد اعتمادتان هست، کمک کنید. حتا با یک لبخند و یک جعبه شرینی. با سپاس از شما.

از دریافت نظرات شما سپاسگزارم :

hafezehtarikhi@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)