مروفایتی: کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها اقدام به انتشار لیستی ۲۲ نفره از زندانیان محکوم بە اعدام در زندان مرکزی همدان نموده است که گفته می شود۱۷ تن از این زندانیان کورد هستند.

گفته می شود حکم اعدام این ۲۲ تن بە تایید رسیدە و اجرای حکم آنها قریب الوقوع می‌باشد.

هویت احراز شدە ١٧زندانی کورد محکوم به اعدام در زندان مرکزی همدان به قرار زیر می‌باشد.
نام و نام خانوادگی، سن، مکان و سال بازداشت؛
١_کیوان حسنی / ۱۹سال / ایلام / ۱۳۹۰
٢_حسن خالقی / ٢٩سال / دیولان (دهگلان) / ۱۳۹۰
٣_علی رشادت / ۴۲سال / کرماشان / ۱۳۹۰
۴_ یاسین احمدی اقدم / ۳۵سال / ماکو / ۱۳۹۱
۵_ سعید زارع / ٢٧سال / کرماشان / ۱۳۹۱
۶_ ابراهیم دادخواه / ۳۷سال / سردشت / ۱۳۹۲
٧_طاهر بابا رسولی / ۴۴سال / کامیاران / ۱۳۸۹
٨_ مظفر عفت نیا /۲۹سال / جوانرود / ۱۳۹۱
٩_رشید علی آقایی /۲۷سال / مهاباد / ۱۳۸۶
١٠_حشمت عباس گروسی/ ۴۱ سال/ قروه/ ۱۳۹۱
١١_جمیل پناهی / ۳۲سال / کرماشان / ۱۳۹۲
١٢_حسن درویش نجاری / ۳۲سال / تکاب / ۱۳۸۹
١٣_اسکندر بخشوده اصل / ۳۸سال / سنە / ۱۳۹۲
١۴_ قربان علی آذرخیر / ۴۵سال / کرماشان / ۱۳۹۱
١۵_ بختیار لیلی نژاد / ۳۱سال / دیولان / ۱۳۸۹
١۶_ علی رسولی / ۲۸سال / سردشت / ۱۳۹۳
١٧_حسین عبیدی / ۳۲سال / قروه / ۱۳۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)