روز چهارشنبه، دادگاه تجدیدنظر محمود بهشتی لنگرودی، عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان، بار دیگر در دادگاه انقلاب برگزار شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر محمود بهشتی لنگرودی عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان تهران، روز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۵ در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.

این پرونده که سومین پرونده محمود بهشتی است، حاوی یک اتهام دیگر (اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور موضوع ماده‌ی ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی است) و اشد مجازات آن ۵ سال زندان می‌باشد.

محمود بهشتی رادر پرونده‌ها ی پیشین خود به ۴ سال حبس تعلیقی و ۵ سال حبس تعزیری به همین اتهام محکوم کرده‌اند. شاکی این پرونده قرارگاه ثارالله سپاه بوده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)