روژی کورد: پس از آنکه روز دوشنبه ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۵ شمسی، نماینده ایران در سی و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشرسازمان ملل، بار دیگر انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را «حاصل اقدام سیاسی و گزینشی شورای حقوق بشر» خواند و خواهان پایان بخشیدن به ماموریت وی شد، دهها نهاد حقوق بشری، طی بیانیه ای خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شدند.

انتشار این نامه در حالیست که قرار است در جریان سی و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که پنجشنبه هفته آینده به پایان می رسد در زمینه تمدید ماموریت گزارشگر ایران رای گیری شود.

در بیانیه مشترک این ۴۱ سازمان حقوق بشری خطاب به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، آمده است: از زمان تعیین گزارشگر ویژه در سال ۲۰۱۱، این موضوع ابزاری اساسی برای ترویج حقوق بشر در ایران بوده است. (گزارشگر ویژه ) نشان داده است که در معرض دید قرار دادن ابعاد وضعیت حقوق بشر در کشورموثر است و توانسته به بحث‌هادر خصوص قانون، نحوه اجرای آن و نقض حقوق بشر براساس استاندارهای بین المللی در داخل ایران دامن بزند.

در بیانیه این نهادهای حقوق بشری آمده است: در شش سال گذشته، اقدامات گزارشگر ویژه به طرح مطالبه اصلاحات(حقوق بشری) در داخل کشور کمک کرده است به ویژه در خصوص مساله استفاده از مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر.

آنها اضافه کرده اند،گزارشگر ویژه همچنین حمایتهای اساسی از مدافعان حقوق بشر در ایران داشته در برخی از موارد اقدامات او به بهبود در رفتار با شماری از بازداشت شدگان منجر شده است.

این نهادهای حقوق بشری گفته اند، تمدیدماموریت گزارشگر ویژه پیامی جدی به مقامات ایرانی ارسال می کند مبنی براین که نقض حقوق بشر و عدم پاسخگویی همچنان مورد نگرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل و جامعه جهانی است.

در حال حاضر و با اتمام ماموریت احمد شهید، عاصمه جهانگیر سال گذشته جانشین احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)