مروفایتی: یک کولبر اهل بانه، پس از چند روز تحمل درد و رنج ناشی از سقوط از ارتفاعات، جان باخت.

سالار یونسی، فرزند قارخان لوه، سکن کوی فرهنگیان بانه که روز شنبە ٢١ اسفندماه ۱۳۹۵ شمسی، یک کولبر کورد اهل بانە در منطقە (کونە میرو) واقع در اقلیم کوردستان بر اثر سقوط یک تختە سنگ زخمی شده بود، فوت نمود.

وی پس از چند روز بستری شدن در یکی از مراکز درمانی شهر سنندج، روز سەشنبە ٢۴ اسفند‌ماه ۳۹۵ شمسی، جان خود را از دست داد.

آمار کولبران کشته و زخمی طی اسفندماه تا به امروز:

– خالد احمدیان، فرزند حسن و ساکن روستای دیگورجی از توابع شهرستان اشنویه روز چهارشنبه چهارم اسفندماه ۱۳۹۵ شمسی برابر با ۲۲.۲.۲۰۱۷ در مناطق مرزی “زیوکه” و “لاجان” از توابع شهرستان پیرانشهر از سوی نیروهای انتظامی مورد شلیک مستقیم قرار گرفته است و در نتیجه از ناحیه چشم مصدوم و هر دو چشم خود را از دست داده است.[i]

۲- شب شنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۵ شمسی، یک کولبر دیگر کورد ، بنام سلیمان عباسی، اهل پیرانشهر، متاهل و دارای سه فرزند، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی کشته شد.[ii]

۳- “رسول آذری” به همراه چند تن دیگر از شهروندان برای تحویل جسد یک کولبر کشته‌ شده به‌ یک پاسگاه مرزی در سردشت مراجعه کردند که در نتبجه ی گشودن آتش نیروهای مذکور، دچار جراحت شده است. سلیمان عباسی در ۶ اسفندماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی کشته شده و دو تن از کولبران به نامهای «عباس رستمی» و «صلاح ابراهیم زادە» زخمی شدند. یک تن دیگر هم به نام «خضر رسولی» در حادثه ای مشابه همان شب در مناطق مرزی سردشت زخمی شده است..[iii]

۴- روز هفتم اسفندماه ۱۳۹۵ شمسی در منطقه‌ی شیخ صله‌ی ثلاث باباجانى یک کولبر کورد به نام صدیق یار ویسی فرزند میرزا با شلیک مستقیم نیروهاى انتظامى زخمى گردید. این کولبر، از ناحیه ران و کمر هدف گلوله بوده و هم‌اکنون در بیمارستان شهر جوانرود تحت مراقب پزشکی می‌باشد.[iv]

۵- «کامران رشکه»، کولبر وجوان ۱۷ ساله شامگاه یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ شمسی، همراه با چهار کولبر دیگر در ارتفاعات «دوپزه» نزدیک مرز «کێلێ» سردشت براثر کولاک دچار سرمازدگی شده بود، در بیمارستان خمینی ارومیه درگذشت.[v]

۶- ساعت ۱۹ روز شنبه ۱۵ اصفندماه ۱۳۹۵ شمسی،یک کولبر کورد بنام “بهمن توفیقی”، فرزند کمال، مورد اصابت گلوله نیروهای انتظامی قرار گرفته است و از ناحیه شکم زخمی شده است و وضعیت وی بعد از عمل نیز نامساعد گزارش شده است.[vi]

۷- عصر روز سەشنبە ١٧ اسفند‌ماه ۱۳۹۵ شمسی، نیروهای مبارەز با قاچاق کالا شهر سقز بە در حوالی گورستان (آیچی) بە سوی یک کاسبکار کورد بنام را “کمال بهنام” فرزند رحمان و اهل بانە، شلیک و وی را بە قتل رساندند.[vii]

۸- شب شنبه ٢٠ اسفندماه ۱۳۹۵ شمسی، یک کولبر ٢٢ سالە اهل روستای (بیتوش) سردشتبنام “آکو قاسمی” ، بر اثر شلیک مستقیم و عمدی نیروهای انتظامی حکومت ایران جانش را از دست داد. ویاز ناحیە سر مورد هدف مستقیم قرار گرفتە است.[viii]

۹- ناصر دریابان، فرزند محمدامین، ۳۵ ساله و متاهل و دارای فرزند و اهل روستای “ویس” مریوان، روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۵ شمسی، در مناطق مرزی بر اثر شدت سرما دچار ایست قلبی شده و جان باخته است.[ix]

۱۰- روز دوشنبە ٢٣ اسفندماه، یک کولبر ۵٠ سالە اهل پیرانشهر در مرز حاجی عمران بر اثر سقوط از یک پرتگاه، جان خود را از دست داد. هویت این کولبر ۵٠ سالە پیرانشهری “طاهر عبداللە زادە”، اعلام شده است.[x]

[i] . http://www.rojikurd.net/mirovayeti/24194/

[ii] . http://www.rojikurd.net/mirovayeti/24241/

[iii] . http://www.rojikurd.net/mirovayeti/24250/

[iv] . http://www.rojikurd.net/mirovayeti/24272/

[v] . http://www.rojikurd.net/mirovayeti/24342/

[vi] . http://www.rojikurd.net/mirovayeti/24348/

[vii] . http://www.rojikurd.net/mirovayeti/24358/

[viii] . http://www.rojikurd.net/mirovayeti/24361/

[ix] . http://www.rojikurd.net/mirovayeti/24378/

[x] . http://www.rojikurd.net/mirovayeti/24389/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)