شاید غالب ما ایرانیان، نمایشنامه اخیر جوزف بورل مسؤول اتحادیه اروپا را شنیده ویا دیده باشیم.
این نمایشنامه جالبیست، نشان از این دارد که او ذهنیت ما مردم ایران را به سخره گرفته، او می‌اندیشند که مردم ایران کودکانی هستند که می‌توان آنان را به بازی گرفت، و به ریششان خندید، او یک پیشنهادی را مطرح کرده، و اظهار داشته که این آخرین راه حفظ برجام است، واین پیشنهاد را هم به ایران و هم به آمریکا ارایه کرده است،، نمایش جالبیست، تو گویی که اتحادیه اروپا، این توانایی را دارد که بدون اجازه آمریکا و بدون اطلاع هیأت حاکمه آمریکا پیشنهادی را مطرح کند و روی میز بگذارد، آمریکا هم برای تکمیل این نمایش نامه مضحک، بالا فاصله اعلام میکند که ما آنرا مطالعه میکنیم، اروپایی که توان نه گفتن به آمریکا را در جنگ اوکراین ندارد و بر اثر این جنگ
دوچار زیان عظیم!! اقتصادی بعلت تحریم روسیه و ورشکستگی صنایع‌اش بعلت نیاز به نفت و گاز قادر نیست به آمریکا بگوید نه حالا آقای دلقک جوزف بورل وارد معرکه میشود و میگوید، این آخرین راه حل، حل مسأله برجام است، و ما آنرا به آمریکا و ایران ارائه دادیم و هر دو طرف باید در خواست‌هایشان تعدیل کنند و از بعضی منافع بگذرند، این دقیقان پس از شکست مذاکرات در دوحه پایتخت قطر اتفاق می‌افتد، اروپایی که پس از خروج ترامپ
از برجام، به ایران قول داد که شما خارج نشوید ما برایتان اینستکس درست میکنیم که منافع اقتصادی شما را دربر خواهد گرفت و، ترامپ که برود رایس جمهور بعدی آمریکا به برجام باز خواهد گشت، و دیدیم که اینستکس چه فرجامی را پیمود، همان زمان اولین کسی که به شعور ما مردم ایران خندید، جناب آقای ظریف بود که اعلام کرد ما توانستیم بین اروپا و آمریکا تفرقه بیندازیم، این داستان به شعور ما مردم ایران خندیدن ادامه دارد کافیست
سری به کلاپ هاوسهای، ا صلاح طلبان بزنید و ببنید چه تلاشی برای به سخره گرفتن هوش ما مردم ایران میکنند و از فواید هرچه زودتر قبول شرایط تحمیلی آمریکا در پذیرش برجام برای ایران سخن به میان می‌آورند
، البته آنان تنها نیستند تمام تلفزیونهای خارج از کشور اعم از بی بی سی، من و تو، ایران اینتر ناسیونال، و همه گروهای سلطنت طلب، و چپ‌های بریده و ملی مذهبی‌ها و.. و برای تکمیل این نمایش نامه جوزف بورل، هم صدا برای خندیدن به ذهن مردم ایرانند کسی نیست به آقای جوزف بورل بگوید ایران که از برجام خارج نشده بود این ترامپ بود که خارج شده و حالا خیلی مسأله خیلی ساده است آمریکا به برجام برگردد ایران هم بر خواهد گشت نیازی به چنین نمایش نامه‌های مضحکی نیست، و فکر میکنند که مردم ایران اینقدر کودک‌اند، که چنین نمایشنامه‌های مضحکی را قبول کنند، آنها با چنین نمایشنامه‌های ذهنیت عقب مانده خود را به نمایش می‌گذارد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)