طی روز های گذشته سیما کیانی، شهروند بهایی و از اهالی شهر ری، از سوی مأموران امنیتی بازداشت شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، سیما کیانی در شهر ری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بنا به گزارش بهایی نیوز؛ مأمورین امنیتی منزل این شهروند بهایی را تفتیش و بسیاری از وسایل شخصی وی را ثبت و ضبط کرده اند.

طی ماههای اخیر بازداشت شهروندان بهایی در استان های فارس، اصفهان، زاهدان،کرمان و یزد افزایش چشمگیری داشته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)