نگارنده: روناک. ف

افزایش قابل ملاحظه خودکشیها در بین زنان کورد شرق کوردستان ( کوردستان واقع در ایران) جاى بسى نگرانیست واین مسئله باید مورد توجه جدی فعالین حقوق بشر و زنان و فعالین مدنى شرق کوردستان قرار گیرد و مورد غفلت واقع نشود.

در جامعه تحت ستم شرق کوردستان، زنان کورد در سیستم و تحت تأثیر قوانین غلط مردسالارانه و اعمال شده از سوى دولت جمهورى اسلامى، بشدت تحت فشار هستند و این فشارهاى همه جانبه ى اجتماعى، اقتصادى، سیاسی و سنتى موجب افزایش ناامیدى و بیماریهاىی از قبیل افسردگى، اضطراب و دیگر بیماریهای روانى گردیده و موجبات عدم سلامت زنان کورد را فراهم آورده است. مثالهاى واضح در این زمیه، عدم توانایى در نگهدارى فرزند توسط مادر پس از طلاق و مرگ همسر به لحاظ قانونى، نداشتن اجازه ى رفت و آمد و سفر بدون رضایت شوهر و خانواده، فقدان تنبیه و مجازات بر خشونت خانگى در قوانین ایران و عدم استقلال اقتصادى زنان و بیکارى زنان، عدم توانایى در جدایى از همسر می باشد.

بر طبق آمار منشتره، زنان در ایران تنها در١٣٪‏ از اقتصاد این کشور سهم دارند و از ١٨ میلیون استخدامى موجود، فقط ١٢،٩٪‏ یا ٢،١۶٠٠٠ زن و بقیه یعنى ۶۴٪‏ یا ١١,۵٢٠,٠٠٠مرد هستند.

در شرق کوردستان از میان زنان سرپرست خانواده ٨٢٪‏ بیکار هستند و بعضى از آنها به اجبار به کار کولبرى و خدمتگذارى روى مى آورند.

حال با افزایش بیکارى و فقر در جامعه، طبیعى است که خودکشیها بطور کلى افزایش مى یابند. در شرق کوردستان بدلیل اینکه بیکارى حداقل ٣ برابر شهرهاى مرکزى است، وضع سلامتى جامعه نیز بطور مستقیم وخیم تر مى شود و فشارهاى مضاعف جنسیتى نیز این آمارها را افزایش میدهند. در اخبار منتشره اخیر شاهد افزایش و نیز خودکشى روبه رشد زنان کورد بوده ایم. اینکه دولت، فعالین مدنى و پزشکان و روانشناسان در سکوت از این فاجعه میگذرند و نگران نیستند جاى سوال و قابل تامل است، چرا که خودکشى حتى یک نفر نیز در جامعه غیر قابل قبول و ” زیاد” محسوب میگردد و دولت و مقامات مسئول و فعالین مدنى باید در جهت پیشگیرى از خودکشیها شروع به فعالیت و اقدام عملی نموده و بی تفاوت از کنار آن نگذرند.

این جانهاى گرفته شده و قربانی شده در اثر خودکشى و خودسوزى، ناشى از عدم سلامت زنان، عواقب تخریبى وخیمی بر روح و روان دیگر اعضاى خانواده، مخصوصاً فرزندان این زنان دارد و تمام مسیر زندگى آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.

عدم احساس مسئولیت و فقدان عملکرد دولت در مقابل مناطق کوردنشین، از اوایل این انقلاب تاکنون بارها و مرتبا دیده شده و خود دولت کاملاً نسبت به این فاجعه انسانی بى اعتناست.

بنا بر اخبار سال گذشته ى جمعیت مندرج در وبسایتهای فعال حقوق بشر، آمار خودکشى ۴۴ زن که از این میان ۶ زن خودسوزى نموده اند دیده مى شود که این میزان بیش از ۴ برابر خودکشى در مردان است.

بر اساس گزارشات فعالین حقوق بشری در کوردستان، تنها طی دو ماه اخیر، ١٠ زن خودکشى نموده و ٢ زن دیگر اقدام به خودسوزى کرده اند که از این میان ۵ خودکشى در یک هفته روى داده است.

از بین این ۴۴ نفر منتشره در این اخبار، دو دختر ١٧ ساله، یک دختر ١٨ و ٣ دختر ١۴ ساله و یک دختر ١۵ ساله، ١ دختر ١١ و ١ دختر ١٠ ساله دیده مى شوند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)