مروفایتی: شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور حکم قطع دست یک زندانی به نام “مصطفی شاهی” را که خرداد ۹۴ از سوی دادگاه عمومی ارومیه صادر شده بود مورد تأیید قرار داد.

این حکم، به اتهام سرقت، ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ صادر شده بود در دیوان عالی کشور تأیید شده است.

“مصطفی شاهی” اهل روستای “شورکهریز” خوی، ۴۱ ساله است و دارای یک دختر خردسال است و سال ۱۳۹۳ به اتهام سرقت در ارومیه بازداشت شده است. وی پس از مدتی برای نزدیکی به خانواده تقاضا کرد از زندان ارومیه به زندان خوی منتقل شود و با تقاضای وی موافقت شد.

یمصطفی دارد و از روی فقر و بدبختی دست به این کارزده. م

روز یکشنبه ۵ دیماه سالجاری(١٣٩۵)، نیز حکم قطع چهار انگشت دو زندانی کورد به نامهای “فرامرز بی‌غم” و “مجید بی‌غم” توسط دستگاه قضایی دولت حسن روحانی به اجرا درآمد.

این دو برادر اهل ارومیه، از سال ٩٠ در زندان ارومیه محبوس می‌باشند، که دستگاه قضایی رژیم ایران حکم قطع انگشتان آنها را صادر کرده بود، که صبح روز گذشته در محوطه این زندان اجرا شد.

گزارشها حاکیست، هنگام قطع انگشتان دست این دو زندانی، ٢۴ زندانی جرایم مربوط به سرقت، به دستور مصطفی حبیبی، داستانی رژیم در ارومیه به صحن اجرای حکم قطع انگشتان این دو برادر آورده شده بودند.

مصطفی حبیبی دادستان دادگاههای عمومی و انقلاب رژیم در ارومیه اعلام کرده است، که قطعی این دست باید درس عبرتی برای دیگر زندانیان مربوط به جرایم سرقت شود.

این دو برادر در آخرین روز حبس خود، حکم قطعی انگشتانشان توسط دستگاه قضایی دولت حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم ایران به اجرا در آمده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)