به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز شعله رام و شایان رحیمی دو شهروند بهایی ساکن شهر زاهدان پس از ۲۰ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شدند.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز این دو شهروند بهایی پیشتر در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی در محل کسبشان بازداشت شده بودند.
بنابرگزارشی که به نقل از منابع مطلع پیشتر منتشر شد “ماموران امنیتی ساعت ده و بیست دقیقه صبح به محل کسب پدر شعله رام رفته و پس از تفتیش محل کسب ، خانم رام را که در آنجا بود بازداشت کردند و همچنین ماموران امنیتی به محل کسب شایان رحیمی همسر شعله رام نیز مراجعه کرده و پس از تفتیش محل کسب او ، وی را نیز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کرده بودند.”
به گفته یک منبع نزدیک به این خانواده بهایی ، هر دو این افراد برای اولین بار بازداشت شده اند و ماموران امنیتی در زمان بازداشت اعلام کرده بودند که اتهام آنان ” اقدام علیه امنیت ملی” است.
طی ماههای اخیر تعدادی از شهروندان بهایی در شهر زاهدان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده اند و پس از گذراندن مدتی بازجویی با قرار وثیقه آزاد شده اند.
طی ماههای اخیر بسیاری از شهروندان بهایی در استان های تهران، فارس، اصفهان، کرمان ، یزد به دلیل باورمند بودن به دیانت بهایی بازداشت شده اند.
طی گزارشی که بهایی نیوز منتشر کرده است طی سه ماه اخیر ۳۹ شهروند بهایی بازداشت شدند که ۱۷ تن از آنان همچنان در بازداشت به سر می برند و ۲۰ تن از آنان نیز با قرار وثیقه آزاد شده اند و دو شهروند بهایی دیگر نیز بدون قرار وثیقه پس از بازجویی توسط ماموران امنیتی آزاد شده اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)