اعداد جديد نشان دادند كه چه تعداد از مردمي كه امروز در انگلستان زندگي مي كنند همجنسگرا يا دوجنسگرا هستند.

سلامت عمومي انگلستان نشان داد كه از جمعيت ٥٣ ميليون نفر چه تعداد  همجنسگراي زن،  همجنسگراي مرد يا دوجنسگرا هستند.

در حالي كه ادعا مي شود اين دقيق ترين آمار باشد كه تاكنون از جمعيت  جامعه دگرباشان گرفته شده است، از ١٥ بررسي مختلف كشور استفاده كرده است كه ارقام متفاوت مي باشد.

تخمين بطور متوسط افرادي كه به عنوان  دگرباش يا ديگر شناسايي مي شوند، ٢.٥٪‏ است.

اين نشان مي دهد كه ١٣٥٨٧٤٨ نفر در انگلستان به عنوان دگرباش شناسايي مي شوند.

اگر مردم پاسخ “ترجيح مي دهم نگويم”، “نمي دانم” بدهند يا پاسخي ندهند همه به عنوان دگرباش فرض مي شوند، كه اين درصد به ٥.٨٩٪‏ افزايش مي يابد.

مردان، گروه هاي جوان تر، و گروه هاي مختلط/گوناگون يا ديگر گروه هاي قومي بيشتر احتمال رفت كه به عنوان  همجنسگراي مرد، دوجنسگرا يا  همجنسگراي زن شناسايي شوند.

بيشتر مكان احتمالي براي همجنسگرايان مرد،  دوجنسگرايان يا همجنسگرايان زن  لندن ٥.١٪‏،  منچستر ٣.٦٪‏ و  برينگتون و هاو ٩.٩٪‏ مي باشند.

يك سخنگوي سلامت عمومي انگلستان گفت : “مدركي وجود دارد كه نشان مي دهد كه گروه هاي  گرايش جنسي اقليت مي توانند شيوع بالاي سلامت روحي يا سلامت پايين را تجربه كنند.

به منظور بررسي و برآورد عواقب سلامتي توسط گرايش جنسي، نياز به يك پذيرش گسترده تخمين ملي اندازه جمعيت همجنسگرايان زن، همجنسگرايان مرد و دوجنسگرايان در انگلستان مي باشد.

بررسي هاي پيشين سلامت عمومي انگلستان دشوار و نامعوم بود، به دليل اينكه افراد همجنسگرا امكان داشت كه به دليل هاي مختلف مايل به  آشكارسازي به پژوهشگران نباشند.

آنها مي گويند كه آنچه امكان داشت را انجام دادند تا براي اين بررسي كمك هزينه ايجاد كنند.

آنها پذيرفتند كه بررسي بعدي بايد شامل افراد  دگرجنس گونه و  ميان جنسي باشد.

متيو هادسون، مدير اجرايي راهنماي ملي  ايدز، به گي استار نيوز گفت :

“اين اعداد، همانطور كه اين گزارش اعلام مي كند، مشكوك هستند، اما تلاش شده است كه فرايندي بنا نهاده شود، بنابراين پس از اين بهتر است قادر باشيم تا نوسان هايي را مشاهده كنيم.”

ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/many-people-identify-gay-bisexual-england/ gs.le8DF=E

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)