برادران افکاری را آزاد کنید مطالبه امروز جامعه است!
 
در یک اقدام هماهنگ و از پیش برنامه ریزی شده هزاران کاربر توییتر غروب روز ۹ اردیبهشت به زندانی بودن برادران افکاری و شکنجه آنها اعتراض کردند و خواستار آزادی وحید و حبیب افکاری شدند. کاربران با هشتگ نجات این دو زندانی سیاسی مبارز که به سمبل مقاومت و پایداری در مقابل جمهوری اسلامی تبدیل شده اند به فعالیت گسترده تبلیغاتی دست زدند. طبعا این تلاش ها با تداوم فعالیت کمپین دفاع از برداران افکاری با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت تا جمهوری اسلامی در مقابل خواست مردم وادار به تسلیم شود.
 
طوفان توییتری موفق روز گذشته، پاسخ مردم به حکومت اعدام در دفاع از زندانیان سیاسی و خانواده هایشان بود!
 
 پس از انتشار خبر تهدید برادران افکاری در زندان توسط  آمران دست بالای حکومتی، وحید افکاری با پیامی از زندان رو به جامعه گفت راهی بجز انتخاب منطق ندارد و گفت مردم من بی گناهم. او همچنین افزود” نمیدانم چطور از مردم کمک بخواهم “.
برادران افکاری در ادامه سیاست گروگانگیری حکومت جنایتکار اسلامی بازداشت، زندان و وحشیانه شکنجه شدند و امروز زیر فشار قرار دارند و با تهدیدات جانی جدی روبرو هستند. پس از پیام وحید افکاری و درخواستش، حول نجات جان برادران افکاری کمپینی در دفاع از جانشان براه افتاد. این کمپین در روز گذشته همه را فراخوان داد که در طوفان توییتری در دفاع از برادران افکاری وسیعا شرکت کنند.
 
 
همینجا ما از تمام مردم شریف، آزادیخواه و انساندوست میخواهیم به این کمپین بپیوندند تا با اتحاد و یکپارچگی همدیگر موجبات آزادی برداران افکاری و پایان دادن به وضعیت غیرقابل تحمل آنها در زندان را فراهم آوریم. برادران افکاری باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.
 
 
کمپین دفاع از برادران افکاری
کمیته بین المللی علیه اعدام( ICAE)
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی( CFPPI)  
کمپین برای آزادی کارگران زندانی( FreeThemNow)
 
  ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰/ ۱۰ می ۲۰۲۱
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)