نيروهاي مسلح فيليپين اكنون سعي مي كنند تا سربازان جديدي را به خدمت در آورند و از فيليپيني هاي دگرباش استقبال مي كنند تا آنها نيز ثبت نام كنند، هرچند احتمال كمي براي براي انجام آن وجود دارد.

برطبق “اي بي سي-سي بي ان” ارتش اميدوار است كه حدود ١٠ هزار نفر را به خدمت بگيرد و وعده داد كه اين ثبت نام كسي را بر مبناي گرايشجنسي يا جنسيت شان مورد تبعيض قرار نمي دهد.

كلنل ادگارد آروالو رييس امور عمومي نيروهاي مسلح فيليپين گفت :”از ما پرسيده شد كه آيا سربازگيري شامل اعضاي جامعهدگرباشان خواهد بود. و ما قصد نداريم كه عليه آنها تبعيض قايل شويم؟ پاسخ نه است. نيروهاي مسلح فيليپين قصد ندارند كه عليه شان تبعيض قايل شوند. خواهشا براي درخواست دادن و وارد نيروهاي مسلح شدن احساس آزادي داشته باشيد.”

به هرحال، اين افسر افزود :”اما ما پيشنهادي داريم : لحظه اي كه آنها درخواست مي دهند و در نيروهاي مسلح فيليپين ازدواج مي كنند، ما به آنها يادآوري مي كنيم كه آنها بايد با وقار و بزرگي و توجه و علاقه به لباس نظامي عمل و رفتار كنند.

زيرا نيروهاي مسلح فيليپين يك سازمان نظامي است. اين يك شغل شرافتمندانه در نيروهاي مسلح است.”

آروالو همچنين بيان نمود كه مقرراتي در قانون ارتش وجود دارد كه رفتار خوب را تعريف مي كند، كه براي حفظ نظم و ترتيب مناسب و نظم و انضباط نظامی اهميت دارد.

او تاكيد كرد تا زماني كه فردي شرايط درخواست را كسب نمود و تمامي آزمايش ها و تست ها را گذراند، صرف نظر از جنسيت يا ميلجنسي اش از او در ارتش استقبال خواهد شد.

اين افسر بيان نمود كه باور دارد جامعه دگرباشان دارايي فوق العاده اي براي نيروهاي مسلح خواهد بود، اما دوباره هشدار داد كه نظم ارتش تحت اساسنامه هاي جنگ ضروري است.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

فيس بوك ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سايت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وب سايت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/home

كانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همكاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/army-welcomes-lgbt-filippinos/gs.s7Tf1g0

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)