نیروهای مسلح فیلیپین اکنون سعی می کنند تا سربازان جدیدی را به خدمت در آورند و از فیلیپینی های دگرباش استقبال می کنند تا آنها نیز ثبت نام کنند، هرچند احتمال کمی برای برای انجام آن وجود دارد.

برطبق “ای بی سی-سی بی ان” ارتش امیدوار است که حدود ١٠ هزار نفر را به خدمت بگیرد و وعده داد که این ثبت نام کسی را بر مبنای گرایشجنسی یا جنسیت شان مورد تبعیض قرار نمی دهد.

کلنل ادگارد آروالو رییس امور عمومی نیروهای مسلح فیلیپین گفت :”از ما پرسیده شد که آیا سربازگیری شامل اعضای جامعهدگرباشان خواهد بود. و ما قصد نداریم که علیه آنها تبعیض قایل شویم؟ پاسخ نه است. نیروهای مسلح فیلیپین قصد ندارند که علیه شان تبعیض قایل شوند. خواهشا برای درخواست دادن و وارد نیروهای مسلح شدن احساس آزادی داشته باشید.”

به هرحال، این افسر افزود :”اما ما پیشنهادی داریم : لحظه ای که آنها درخواست می دهند و در نیروهای مسلح فیلیپین ازدواج می کنند، ما به آنها یادآوری می کنیم که آنها باید با وقار و بزرگی و توجه و علاقه به لباس نظامی عمل و رفتار کنند.

زیرا نیروهای مسلح فیلیپین یک سازمان نظامی است. این یک شغل شرافتمندانه در نیروهای مسلح است.”

آروالو همچنین بیان نمود که مقرراتی در قانون ارتش وجود دارد که رفتار خوب را تعریف می کند، که برای حفظ نظم و ترتیب مناسب و نظم و انضباط نظامی اهمیت دارد.

او تاکید کرد تا زمانی که فردی شرایط درخواست را کسب نمود و تمامی آزمایش ها و تست ها را گذراند، صرف نظر از جنسیت یا میلجنسی اش از او در ارتش استقبال خواهد شد.

این افسر بیان نمود که باور دارد جامعه دگرباشان دارایی فوق العاده ای برای نیروهای مسلح خواهد بود، اما دوباره هشدار داد که نظم ارتش تحت اساسنامه های جنگ ضروری است.

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

فیس بوک ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سایت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وب سایت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/home

کانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همکاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/army-welcomes-lgbt-filippinos/gs.s7Tf1g0

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)