سال هفتاد و پنج كه به جبر، جلاي وطن كرديد فرصتي براي بدرقه نداشتيم. تمام اين بيست سال تماس‌ها، تلفن‌ها، حتي بزرگداشت‌ها نتوانست جاي خالي شما را پُر كند و يك نسل از نعمت حضور و شناخت و آموزشِ شما محروم ماند.
دريغ…
پنج‌شنبه ، ساعت ٩ صبح تالار وحدت خواهيم آمد تا براي آخرين بدرود بگوئيم. هميشه قدرشناس شما بوديم و هستيم و خواهيم بود و نامتان همچنان بر پيشاني نمايشِ اين مرز و بوم مي درخشد.

.
پي نوشت: آرزوي ما شاگردان، از نسل هاي متفاوت، اين است كه پنجشنبه جمعيتي در خور نام شما براي بدرقه به خانه ابدي همراهيتان كنند… لطفاً در اطلاع رساني ياورمان باشيد…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)