تصویر پیمان معادی در استدیو نیمانی، این برایم یک معنای دیگر دارد. مثل بقیه نام های مهم که نیمانی پوشیدند نیست. این جا او را در نقش کارگردان یا سناریست دیدم. پیمان را نه از زمانی که در جدائی سیمین از نادر دیده شد و جهانی کشفش کرد که از خیلی سال ها در نظر داشتم و در او چیزی می بدیدم که مطمئنم می کرد که در چشم سینمای جهان می نشنید. به این تنعم خواهد رسید، نه فقط به خاطر بازیگریش بلکه به علت عشقش به هنر، تعقیب و مطالعه مدام و جدی گرفتن حرفه.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)