مردان  همجنسگرا در انگلستان كه تحت قوانين تاريخي ضد همجنسگرا محكوم شدند هفته ها از بخشوده شدن فاصله دارند و بسياري بيشتر زمان زندگي شان را در انتظار آن گذرانده اند.

قرائت نهايي اين اصلاح ها كه براي لايحه كنترل و جرم معمولا به عنوان  قانون تورينگ شناخته شده اند، روز سه شنبه ١٠ ژانويه در مجلس عوام انجام گرفت.

اين قانون از تمامي نمايندگان مجلس مورد مخالفت قرار گرفت.

قانون تورينگ در حال حاضر احتمال مي رود كه تا چند هفته موافقت سلطنتي دريافت كند.

سخنگويي از وزارت دادگستري در گفتگو با “گي استار نيوز” تخمين زد كه موافقت سلطنتي تا پايان ماه مارس داده خواهد شد.

دوره اجرايي براي اين قانون وجود ندارد، بنابراين اين قانون فورا آغاز خواهد شد.

سخنگويي از وزارت دادگستري گفت :”همينكه اين قانون موافقت سلطنتي دريافت كند، بخشش ها فوري خواهد بود.”

به هزاران مرد  همجنسگرا و  دوجنسگرا كه تحت قوانين تاريخي  رابطه جنسي با مردان متهم شدند، بطور خودكار عفو پس از مرگ اعطا خواهد شد.

“سم گياما” وزير دادگستري در بيانيه اي گفت :”من عميقا متاسفم كه مردان بسياري بدون بخشوده شدن به اين شكل از دنيا رفتند.

من نيز متاسفم كه كشور ما نسبت به يك واقعيت ساده كور بود كه عشق، عشق است.”

“سپاس من از تمامي نمايندگان مجلس است كه براي اين لايحه تاريخي راي دادند. درحالي كه ما هرگز نمي توانيم اين آسيب وارده را جبران كنيم، من خوشحالم كه اين مردان به زودي بطور رسمي بخشوده خواهند شد.”

به هر حال، بخشش هاي خودكار براي هركس كه زنده است كاربرد ندارد.

براي دريافت بخشش، آنها نياز دارند كه به دفترخانه درخواست دهند تا نام هايشان در اين فرايند چشم پوشي پاك شود.

مرداني كه براي جرمي محكوم شده اند كه فردي كمتر از سن ١٦ سال را در آن شركت داده اند كه بدون رضايت طرفين بوده است يا به منزله جرم فعاليت جنسي در يك دستشويي عمومي مجرم شناخته شدند، براي اين بخشش واجد شرايط نيستند.

يك بخش خصوصي جداگانه لايحه توسط جان نيكلسون نماينده مجلس معرفي شد و مورد حمايت دولت قرار نگرفت.

لايحه نيكلسون يك بخشش كلي را به هر مردي كه تحت قوانين تاريخي محكوم شده را اعطا مي كند، از جمله هر فردي كه متهم به رابطه جنسي با مردان در يك دستشويي عمومي شده است.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

فيس بوك ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سايت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وبسايت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

كانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همكاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/turings-law-pardons-march/ gs.HUAUntA

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)