مردان  همجنسگرا در انگلستان که تحت قوانین تاریخی ضد همجنسگرا محکوم شدند هفته ها از بخشوده شدن فاصله دارند و بسیاری بیشتر زمان زندگی شان را در انتظار آن گذرانده اند.

قرائت نهایی این اصلاح ها که برای لایحه کنترل و جرم معمولا به عنوان  قانون تورینگ شناخته شده اند، روز سه شنبه ١٠ ژانویه در مجلس عوام انجام گرفت.

این قانون از تمامی نمایندگان مجلس مورد مخالفت قرار گرفت.

قانون تورینگ در حال حاضر احتمال می رود که تا چند هفته موافقت سلطنتی دریافت کند.

سخنگویی از وزارت دادگستری در گفتگو با “گی استار نیوز” تخمین زد که موافقت سلطنتی تا پایان ماه مارس داده خواهد شد.

دوره اجرایی برای این قانون وجود ندارد، بنابراین این قانون فورا آغاز خواهد شد.

سخنگویی از وزارت دادگستری گفت :”همینکه این قانون موافقت سلطنتی دریافت کند، بخشش ها فوری خواهد بود.”

به هزاران مرد  همجنسگرا و  دوجنسگرا که تحت قوانین تاریخی  رابطه جنسی با مردان متهم شدند، بطور خودکار عفو پس از مرگ اعطا خواهد شد.

“سم گیاما” وزیر دادگستری در بیانیه ای گفت :”من عمیقا متاسفم که مردان بسیاری بدون بخشوده شدن به این شکل از دنیا رفتند.

من نیز متاسفم که کشور ما نسبت به یک واقعیت ساده کور بود که عشق، عشق است.”

“سپاس من از تمامی نمایندگان مجلس است که برای این لایحه تاریخی رای دادند. درحالی که ما هرگز نمی توانیم این آسیب وارده را جبران کنیم، من خوشحالم که این مردان به زودی بطور رسمی بخشوده خواهند شد.”

به هر حال، بخشش های خودکار برای هرکس که زنده است کاربرد ندارد.

برای دریافت بخشش، آنها نیاز دارند که به دفترخانه درخواست دهند تا نام هایشان در این فرایند چشم پوشی پاک شود.

مردانی که برای جرمی محکوم شده اند که فردی کمتر از سن ١۶ سال را در آن شرکت داده اند که بدون رضایت طرفین بوده است یا به منزله جرم فعالیت جنسی در یک دستشویی عمومی مجرم شناخته شدند، برای این بخشش واجد شرایط نیستند.

یک بخش خصوصی جداگانه لایحه توسط جان نیکلسون نماینده مجلس معرفی شد و مورد حمایت دولت قرار نگرفت.

لایحه نیکلسون یک بخشش کلی را به هر مردی که تحت قوانین تاریخی محکوم شده را اعطا می کند، از جمله هر فردی که متهم به رابطه جنسی با مردان در یک دستشویی عمومی شده است.

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

فیس بوک ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سایت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وبسایت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

کانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همکاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/turings-law-pardons-march/ gs.HUAUntA

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)