يك بررسي جديد قابل توجه گرايش هاي اجتماعي آمريكاييان به حقوق دگرجنس گونه را نشان داده است.

اين نظرخواهي توسط موسسه ويليامز و ايپسوس از افراد در ٢٣ كشور درباره گرايش و طرز برخوردشان، از جمله  ايالات متحده بررسي نمود.

كمتر از نيمي از شركت كنندگان آمريكايي گفتند كه آنها باور دارند كه دگرجنس گونه بودن يك “رويداد طبيعي” است.

درباره اين موضوع، “باور اينكه افراد دگرجنس گونه يك رويداد طبيعي توسط كشورها هستند” نتيجه هاي راي گيري نشان داد كه بسياري هنوز هستند كه براي حقوق دگرجنس گونه ثبت نام كنند.

٢٠.١٪‏ گفتند كه آنها شديدا با اين گفته موافق هستند، در حالي كه ٢٤.١٪‏ تاحدي موافق هستند.

به هر حال ٢١.٣٪‏ شديدا مخالف و ١٦.٦٪‏ تاحدي مخالف مي باشند.

١٧.٩٪‏ زماني كه از آنها پرسيده شد كه آيا دگرجنس گونه بودن يك رويداد طبيعي است، پاسخ دادند “نمي دانيم”.

به هر حال موارد مثبتي نيز در اين نتيجه ها وجود داشت.

بيش از سه چهارم باور داشتند كه افراد دگرجنس گونه بايد قادر باشند كه  هويت جنسيتي شان را در مدارك دولتي تغيير دهند.

در ضمن، بيشتر آمريكاييان باور داشتند كه افراد دگرجنس گونه بايد قادر باشند كه از دستشويي مورد انتخابشان به جاي دستشويي كه توسط قانونگذاران تجويز شده استفاده كنند.

اين نظرسنجي پس از اين انجام شد كه  كاروليناي شمالي در لغو لايحه تبعيض آميز اچ بي٢ شكست خورد.

يك نشست ويژه قانونگذاري براي لغو اچ بي٢ برگزار شد، اما پس از اينكه مذاكره ها تحريف شد اين نشست شكست خورد.

قانونگذاران جمهوريخواه در اين ايالت مي گويند كه آنها هنوز از لايحه اچ بي٢ حمايت مي كنند، و ستوان “دان فورست” فرماندار اصرا نمود آنهايي كه مي خواهند اين قانون باقي بماند، به قوي ايستادن ادامه دهند.

او گفت :”من از اچ بي٢ حمايت مي كنم و طرفدار لغو آن نيستم…هيچ فشار اقتصادي، سياسي يا ايديولوژي نمي تواند من را متقاعد كند كه چيزي كه اشتباه است درست مي باشد. من هميشه نسبت به مرداني كه دسترسي به دوش و دستشويي هاي زنان داشتند در اشتباه بودم.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

 ‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:
www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2017/01/02/most-americans-dont-believe-being-transgender-is-natural-study-finds/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)