ازدواج همجنس مي تواند به زودي در تايوان به يك واقعيت تبديل شود، و كه يك لايحه كه آن را قانوني مي كند در كميته پارلماني به تصويب رسيد.

اين كميته روز دوشنبه در قوه قانونگذاري تايوان اصلاحيه اي را تصويب نمود كه شامل ازدواج همجنس در قانون مدني كشور است.

تصويب اين اصلاحيه نخستين گام در قانوني كردن ازدواج همجنس مي باشد.

بند ٩٧٢ پاراگرافي را خواهد افزود كه بيان مي كند “توافقي براي ازدواج بين افراد از يك جنس بايد توسط دو طرف درگير ايجاد شود.”

اصلاحيه ديگري نيز تصويب شد كه شامل حقوق و وظايفي است كه براي زوج هاي همجنسي اجرا خواهد شد كه ازدواج مي كنند.

مجلس كشور در مورد اصلاحيه هايي مذاكره خواهد نمود كه فعالان اميدوارند به معناي اين است كه تايوان نخستين كشور آسيايي خواهد بود كه ازدواج همجنس را قانوني مي كند.

باوجود مخالفت هايي از گروه هاي مسيحي، حاميان اميدوارند كه اگر ازدواج همجنس در تايوان قانوني شود، ديگر كشورهاي آسيايي نيز از اين روند پيروي خواهند نمود.

حزب پيشرو دموكراتيك اوايل ماه دسامبر گفت كه اين لايحه كه ازدواج همجنس را در تايوان قانوني مي كند، در سال ٢٠١٧ تصويب خواهد شد.

اين كشور يكي از مترقي ترين كشورها در آسيا در حقوق دگرباشان است، برخي حفاظت هاي حقوقي دگرباشان را ارائه داده است و بعضي از به رسميت شناختن هاي محدود رابطه هاي همجنس را مجاز نموده است.

“كر چين مينگ” سياستمدار تايواني گفت كه او هيچ نفرت و بيزاري از همجنسگرايي را نگه نمي دارد و اين لايحه پس از جلسه كميته قانونگذاري در ٢٦ دسامبر و در جلسه بعدي قوه قانونگذاري تصويب خواهد شد.

او گفت كه اين لايحه براي سومين بار در كميته عمومي پس از دادرسي ماه دسامبر خوانده خواهد شد.

“يو مي نو” قانونگذار حزب او نقش رهبري در جلو بردن برابري در كشور ايفا كرده است.

“تساي اينگ ون” رييس جمهور تايوان در پي تظاهراتي به نفع اين لايحه گفت :”بياييد با مردم اطرافمان مانند دشمن رفتار نكنيم.”

قانونگذاران در اين كشور اميدوارند كه بيشتر براي مسائل برابري فشار بياورند. سياستمداراني از حزب پيشرو دموكراتيك ماه گذشته لايحه اي را پر كردند كه ازدواج همجنس را قانوني مي كند.

اين لايحه تعريف ازدواج را تغيير خواهد داد و آن را به جاي بين “يك مرد و يك زن” به بين “دو نفر” تعيين مي كند.

چنانچه اين قانون به سمت پارلمان برود، اميدهاي بالايي وجود دارد كه مي تواند تصويب شود. و تايوان را نخستين كشور در آسيا خواهد نمود كه به زوج هاي همجنس اجازه ازدواج مي دهد.

“تساي اينگ ون” رييس جمهور كشور از حزب پيشرو دموكراتيك از پيش حمايت از ازدواج برابر را اعلام كرده است.

به هر حال، بعضي مخالفت هايي نسبت به اين قانون وجود دارد، در درجه اول از گروه هاي كليسايي بنيادگراي الهام گرفته از غرب كه تاثيرهايي بر اين منطقه دارند.

اتحاد ضد دگرباشان گروه هاي مذهبي براي عشق به خانواده در تايوان وعده داده اند كه در مورد اين تغيير اعتراض خواهند نمود.

“چانگ شو يي” رهبر اين گروه با خشم اعلام كرد :”چرا فعالان همجنسگرا مي خواهند كه سبك زندگي شان توسط جامعه مورد تاييد قرار بگيرد، چرا آنها بايد رسم معمول سنتي ازدواج را تغيير دهند، كه به هزاران سال پيش باز مي گردد؟”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:
www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2016/12/26/same-sex-marriage-passes-first-hurdle-in-taiwanese-legislature/?utm source=PNFB&utm medium=SocialFB&utm content=FBJM&utm campaign=PNFacebook

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)