۲۸ روز از اعتصاب غذای دوست و هم‌بندیمان سعید شیرزاد می‌گذرد. خواسته‌هایی که وی مطرح کرده است، کاملاً صنفی، مشروع و قانونی است.
طی شش سال سکونت زندانیان سیاسی – عقیدتی در سالن ۱۲، زندانیان مطالبات صنفی خود را طی مکاتبات و مذاکرات متعدد و فراوان با مدیریت زندان، سازمان زندان‌ها و دادستانی تهران در میان نهاده‌اند. و در این راستا، خانواده‌های ایشان نیز تلاش‌های قابل توجهی در پی‌گیری و انتقال خواسته‌های زندانیان به نهادهای ذی‌ربط به عمل آورده‌اند.

متأسفانه به جز مواردی اندک، مطالبات اصلی زندانیان سیاسی – عقیدتی بی‌پاسخ مانده است؛ خواسته‌هایی که در نامهٔ سعید شیرزاد نیز به آن اشاره شده است، مواردی مانند ۱- استانداردسازی محل اسکان زندانیان در برخورداری از نور و تهویهٔ مناسب ۲- دسترسی زندانیان به تلفن ۳- تسهیل شرایط ادامهٔ تحصیل، ایجاد امکانات فرهنگی و ورزشی و رفع محدودیت‌های موجود ۴- استانداردسازی خدمات پزشکی و دارویی رایگان که در شرایط فعلی علی‌رغم تأکید آئین‌نامهٔ سازمان زندان‌ها بر رایگان بودن این خدمات، زندانیان مجبورند در برخی موارد به‌ویژه در رابطه با تهیهٔ داروهای تخصصی از جیب خود هزینه نمایند ۵- حفظ شأن و کرامت زندانیان در اعزام به مراجع قضایی و بیمارستان.

ما امضاءکنندگان این نامه بر این امر تأکید می‌کنیم که نه‌تنها مدیریت زندان، بلکه سایر نهادها و دستگاه‌ها مانند سازمان زندان‌ها، دادستانی تهران و قوه قضائیه نیز می‌بایست مسؤولیت خود را در نابسامانی‌های موجود و پایمال شدن حقوق صنفی و انسانی زندانیان بپذیرند و رفتار و عملکرد خود را به رعایت حقوق طبیعی و به‌حق ایشان معطوف نمایند.

لذا ما جمعی از زندانیان سیاسی-عقیدتی سالن ۱۲ زندان رجائی‌شهر کرج (گوهردشت) ضمن ابراز نگرانی از پیامدها و عوارض اعتصاب غذای طولانی بر سلامت جسمانی، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت سعید شیرزاد و خواسته‌های همگانی ایشان هستیم.

۱) فرید آزموده ۲) شاهین (جعفر) اقدامی ۳) سعید پورحیدر ۴) بهزاد ترحمی ۵) وحید تیزفهم ۶) خالد حردانی ۷) لطیف حسنی ۸) واحد خلوصی ۹) کیوان رحیمیان ۱۰) سعید رضائی ۱۱)‌ جابر عابدینی ۱۲) ابراهیم فیروزی ۱۳) سعید ماسوری ۱۴) پیام مرکزی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)