merkel

آنچه امشب آنگلا مرکل درپیام ِ سال نو خواهد گفت
امروزه انگلا مرکل رهبری ی اروپا را بر دوش دارد و با برآمدن ترامپ و خواب هایی که ترامپ برای جهانیان دیده است، نقش مرکل در پهنه ی سیاست ِ جهانی برجسته تر خواهد شد. فرو افتادن مرکل در انتخابات سال ۲۰۱۷، تنها فروافتادن زنی که رهبری دمکرات مسیحان آلمان است، نیست. سخن از فرو افتادن بخش بزرگی از ارزش هایی است که اروپا کوشش کرده خود را متعهد بدان ها بداند و بنمایاند. فرو افتادن او آغاز دور گیری ی راست ِ تندرو در اروپا خواهد بود. فراموش نکنیم مرکل تنها رهبر اروپایی است که به راستی از پناهنده گان ِ آواره ی جنگ سوریه پشتیبانی کرده و بر سر همین ایستاده گی به بنیادهایی (اصول) که خود را به آن ها پایبند می داند، آینده ی سیاسی ی خویش را به خطر انداخته است.
اکنون اسلام ِ سلفی به کمک راست ترین راست های اروپایی آمده است تا هر دو جریان بتوانند از آب گل آلود ماهی بگیرند. جهان به کام ِ ایشان خواهد بود، اگر اروپا در آستانه ی سال ِ نو ِ ترسایی از خواب برنخیزد.

در سراسر سال ِ ۲۰۱۶، کشور آلمان آماج چندین کنشِ ِ تروریستی قرار گرفت. فهمیدن چنین وضعی برای مردم آلمان که با آغوش باز موج، موج پناهنده گان خاورمیانه ای و آفریقایی را پذیرفته بود دشواربوده و هست. اکنون همه در آلمان می کوشند “گناه ها” را به گردن مرکل بیاندازند. به باور سازمان های نگر سنجی، همه چیز در آلمان نشان از پیشرفت زیاد جریان ِ راست ِ تند رو دارد.

تا چند ساعت دیگر شبکه های تله ویزیون دولتی ی آلمان متن سخنرانی ی مرکل در آستانه ی سال ِ نو را پخش خواهند کرد. در این سخنرانی، او به دفاع از سیاست پناهنده پذیری ی دولت آلمان در سالی که تا چند ساعت دیگر به پایان می رسد، خواهد پرداخت. او خواهد گفت که آلمان اینک در برابر یک آزمون تاریخی در پدافند از مردمسالاری و ارزش های آن ایستاده و مردم آلمان را فرا خواهد خواند تا به ارزش های مردمسالارانه ی آلمان پایبند بمانند.

پرداختن به ترور برلین و کشتن شماری انسان بی گناه که برای خرید کریستمس به بازار رفته بودند، هسته ی مرکزی سخنرانی مرکل خواهد بود. او به مردم آلمان وعده خواهد داد که در روزها و هفته های آینده با گذراندن یک قانون تازه شرایط پناهنده پذیری را سخت تر نماید. به هنگام تفسیر و زندید ِ وی از شرایط کنونی ی جهان و برای روشن تر ساختن چرایی ی تصمیم ِ دولت او که در سال ۲۰۱۵ رای به گشودن ِ مرزها داد، تصویرهایی از شهر ِ سراسر ویران شده ی حلب پخش خواهد شد و او به دفاع از آن تصمیم دولت خود خواهد پرداخت.
او خواهد گفت برای آلمان ها این بسیار مهم است که به جهانیان بگویند کمک رسانی به نیازمندان، پرسشواره ای است که آلمان ها از آن شانه خالی نمی کنند و آلمان ها مصمم هستند تا پاسخ کینه توزی های انسانه ستیزانه ی دهشتگرانی که انسانیت را هدف ی خشونت خود گرفته اند با کمک رسانی به قربانیان خشونت ها بدهند. با ادامه دادن به زنده گی روزمره ی خود و پاس داشتن ارزش های خود و تن ندادن به خواسته ها و آرزوهای دهشتگران به آنان نشان خواهیم داد که با ترور نمی توانند ما را به زانو درآورند. ما مردمانی ازاد هستیم و آزاد خواهیم ماند.

به باور من پیام شادباش ِ سال نو آنگلا مرکل مهم ترین پیام ِ سال ِ نو یک رهبر در آستانه ی سال ۲۰۱۷ در سراسر جهان خواهد بود، یک پیام شنیدنی.

با آرزوی سالی خوش برای همه ی انساندوستان جهان

پ. مهرکوهی
شنبه، ۳۱/۱۲ – ۲۰۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com