ماف نیوز: محمد صالح قادری عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران گفت: اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر جامعه ای صرف نظر از عوامل خارجی، ارتباط مستقیمی با سیستم حکمرانی آن دارد. سیستم جمهوری اسلامی را هم بر همین اساس میتوانیم توصیف کنیم. زیرا ماهیت «دیکتاتوری» سیستم ولایت مطلقه ی فقیه که اهمیتی به خواسته های مردم نداده و فتوای رهبر رژیم، مبنای اصلی در تصمیم گیری بوده و جای هیچ تاملی در این رابطه باقی نمی گذارد.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، قادری گفت: به همین دلیل هم علت اصلی مشکلات جامعه ی ایران عموما و شرق کردستان بالأخص، خود «رژیم» است. پس تا هنگامی که سیستم حکمرانی آن، ولایت فقیه باشد و جمهوری اسلامی هم بر تخت نشسته باشد، مطمئنا وضعیت مردم از هر لحاظ بدتر خواهد شد.بنابراین علت اصلی را باید در بطن خود نظام جست.
این مسئول بلندپایه ی حزب دموکرات که همزمان مسئول ارتباطات حدکا در اربیل است، گفت: راه حل مشکلات موجود هم، تنها مبارزه ی متحد و فراگیر مردم ایران علیه «رژیم» تا عقب نشینی «دیکتاتوری» است نه این که رئیس جمهور جدید آمریکا و یا هر کشور دیگری بدون درنظرگرفتن منافع کشورش، سعی در بهبود وضعیت مردم ایران نماید.

محمدصالح قادری تاکید کرد: علاوه بر این، «رژیم» به غیر از اعمال فشار بر مردم ایران، در گسترش تروریزم و رادیکالیزم اسلامی و همچنین دخالت و ایجاد ناامنی در منطقه و مخصوصا خاورمیانه استمرار داشته و از این راە منافع بسیاری از کشورهای منطقه و غرب را با تهدید روبرو میسازد. به همین دلیل تخمین زده میشود که دولت جدید آمریکا به ریاست «ترامپ»، جهت حفظ منافع آمریکا و متحدانش در منطقه، سعی در محدودکردن افراط گرایی «رژیم» ایران نموده و با اعمال فشار بتواند جمهوری اسلامی را برخلاف ایدئولوژی و میل آن، ناچار به عقب نشینی کردە، و همچنین با سختگیریهایشان در رابطه با توافق هستەای با ایران، بتوانند رژیم را وادار به بهبود نسبی وضعیت حقوق بشر و تقلیل شمار اعدامها نمایند.

این عضو کمیته مرکزی حدکا در پایان گفت: همچنانکه از ترامپ و کاندیدهایش برای امور خارجه و سازمان های امنیتی آن میشنویم، در بهترین حالت، ایشان اعمال فشار و محدودیت برای «رژیم» را بکار میگیرند. مخصوصا با ویرایش توافق اتمی، سعی در اعمال فشار و محدودکردن هرچه بیشتر «رژیم» ایران را دارند. بدون شک در چنین شرایطی، اعمال هرگونه فشار خارجی و عقب نشینی «دیکتاتوری» ایران، تأثیراتی را هم بر اوضاع داخلی ایران خواهد داشت و میتواند برای مبارزه ی مردم و نیروهای مخالف ایران، یک فرصت تلقی شود. از این منظر، مبارزه ی داخلی و فشارهای خارجی، میتواند نهایتا فضای باز و احیای وضعیت سیاسی، اجتماعی و … را در پی داشته باشد و به عنوان محرکی برای از میان برداشتن کامل «دیکتاتوری» جمهوری اسلامی ایران و کسب آینده‌ای پر از امید برای عرصه های مختلف زندگی باشد و مردم نیز به سمت آینده ای امیدوار قدم بردارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)