خانه ام ابری است

یکسره روی زمین ابری است با ان

ازفرازگردنه – خرد و خراب و مست

باد می پیچد :

یکسره دنیا خراب از اوست

و حواس من :

ای نی زن . که تورا اوای نی برده است دور از ره – کجایی ؟

خانه ام ابری ست اما

ابربارانش گرفته است :

درخیال روزهای روشنم کزدست رفتندم –

من به روی افتابم

می برم درساحت دریا نظاره –

و همه دنیاخراب وخرد ازباد است-

وبه ره – نی زن که دایم می نوازد نی –

دراین دنیای ابراندود

راه خود را دارد اندر پیش

                         

با صدای شاملو و ترانه ای که با صدای همایون شجریان اجرا شده را از اینجا بشنوید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)