علیرغم گذشت دو هفته از بازداشت صابر نادری در قروه خانواده وی تاکنون موفق به کسب اطلاع از وضعیت او نشده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی، صبح روز یکشنبە ١۴ آذرماە، با یورش بە منزل صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم‌افزار پویا در شهر قروە کردستان، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. این شهروند قروه ای پس از بازداشت با خانواده خود تماسی نداشته و تاکنون اطلاعی از محل نگهداری و اتهامات وی به‌دست نیامده است.

گفتنی است که ضمن بازداشت صابر نادری، تعدادی از وسایل او ثبت و ضبط شده و منزل و محل کار این شهروند مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)