رود پنج نه تنها کوه های پامیر، بلکه ساکینان آن را نیز از به دو تقسیم کرده است. ساکینان کوه‌های پامیر، تاجیکانی هستند که اسماعیلی‌مذهب‌اند و از پیروان آقا خان چهارم.

تاجیکانی که در مرز تاجیکستانیی کوه‌های پامیر به سر می‌برند و تاجیکانی که در مرز افغانستانیی آن، از هم تفاوت زیادی ندارند. اما در دوران شوروی در مرز تاجیکستانی کوه‌های پامیر پل‌سازی و جاده‌سازی‌هایی صورت گرفته و از سختی‌های زندگانی در این مناطق کاسته است. همچنین، اخیرا سازمان کمکرسانی آقاخان بیمارستانی در ساحل تاجیکستانی رود پنج ساخت که ساکینان هر دو سوی رود از آن بهره می‌برند.

دو ساحل رود پنج را پلی به هم وصل می‌کند که با این که بسیاری از ماه‌های سال بسته است و به خاطر بالا آمدن آب رود و تند شدن امواج آن قابل گذر نیست، اما در فصل‌های دیگر پل نجات تاجیکانی‌ست که در آن سوی مرز سکونت می‌کنند. به ویژه برای آنانی که در بازار شهر مرکزی خاروغ، میوه تر و خشک عرضه می‌کنند و بده بستان‌های بین ساکنان آن سوی رود انجام می‌دهند و مهم‌تر از همه نیاز فوری به بیمارستان و پزشک و درمان دارند.

تاجیکان در مرز افغانستانی کوه‌های پامیر، با تمام تلاش‌هایی که از جانب طالبان صورت گرفته، خوشبختانه، دور از حمله و آزار افراط‌گرایان هستند. طالبان تا به حال موفق نشده‌اند که به این مردمان بی‌آزار دست یابند و آرامش و صلح هزاران‌ساله آنان را از بین ببرند. در اینجا کم می‌بینید که زنان مجبور باشند برقه بر سر کنند. بلکه با همان روسری پررنگ محلی خود به خیابان ها می‌روند و پا به پای مردان محل‌شان دست به کار هستند.

اینها را گفتم که تصاویر زیبایی را که به تازگی رزونامه سان در بریتانیا از روزگار این مردم منتشر کرده را با شما هم‌رسانی کنیم.

؛الری عکس:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)