صبر :
تعریف مفهومی
تامل، بر هم خوردگی تعادل طبیعی براثر تحریک عوامل داخلی و خارجی و تحمل، آن تا آستانه تسلط ، برخویشتن و خودداری از هرگونه اقدام غیر عقلانی , اخلاقی و قانونی تا رسیدن به یک تعادل منطقی قابل کنترل نفس” اراده آزاد اخلاقی ” که منجر به اقدامات عقلانی , اخلاقی و قانونی در قبال عوامل محرکهای داخلی وخارجی گردد صبر نامیده می شود. برای دست یابی به آن باید از مراحل ذیل عبور نمود .
تامل :
تعریف مفهومی
فاصله زمانی کوتاه( درنگ) از هنگام دریافت فهم متناسب با واقعیت رویداد بدون درنظر گرفتن تاثیرات الگو برگرفته از نهاد اجتماعی وپیامدهای مفهومی ناشی از محرکهای داخلی وخارجی که از طریق حواص پنجگانه دریافت شده است , تاهنگام جستجوی واکنشی متناسب با استاندارهای شرافت انسانی به آنها.
کاربرد : فهم کامل ابعاد دریافتها و پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از محرکهای داخلی و خارجی بر سرنوشت انسان متناسب با استانداردهای حاکم بر نهاد اجتماعی به حکم اراده آزاد اخلاقی به هدف آماده سازی مطلوب واکنش ها برای کنترل و خنثی سازی آشفتگی ناشی از انرژیهای ناهمسو با فضای معماری تصویر ذهنی گیرنده.
موارد استعمال : بیم از شتابزدگی در بروز واکنش نا متناسب , بیم از برخورد های ناخواسته , بیم از افتادن در خطر , بیم از افتادن در فساد , بیم از نابودی و ایجاد آشفتگی .
روش بکارگیری : حفظ حالت طبیعی و کنترل حالات درونی و مقاومت در مقابل محرکهای داخلی و خارجی نسبت به انجام هر واکنش های احساسی دور از اراده آزاد اخلاقی انسان مطلوب.
مصرف : فشارغرایز , فشار خارجی برای گرفتن امتیازات غیر اخلاقی ,فشار خارجی برای گرفتن امتیازات غیر قانونی , فشارهای ناشی از مجموعه محرکهای نگران کننده داخلی و خارجی .
میزان تامل : تارسیدن به آستانه تحمل ( چون در اثر دریافت محرکهای داخلی و خارجی پیامدهایی ایجاد حالات روحی متعددی از قبیل , وسوسه , ترس, توهم ,میل شدید , خشم , تنفر , عشق , مهر , فریب , حیله و نظایر آنها تعادل طبیعی انسان رابرهم می زند ) نیاز هست که به یاری تامل التهابات و هیجانات به وجود آمده راه کنترل نمود بنابراین به یاری تحمل می توان در فهم و پیامدهای محرکها دریافت شده داخلی و خارجی از بروز واکنش های غیر منطقی و عقلایی پیشگیری نماید .
تحمل :
تعریف مفهومی
توان کاهش دهنده التهابات و هیجانات ناشی از دریافت فهم و پبامدهای محرکهای داخلی و خارجی تا رسیدن به آستانه تسلط بر خویشتن و باز گشت به حالت عادی و اراده آزاد اخلاقی برای تشخیص درست ادراک دریافتها و فراهم نمودن واکنشهای متناسب به آنها برای دست یابی به کم خطربودن راهکارها برای خروج از چالش ها .
کاربرد : حاکمیت اراده آزاد اخلاقی بر ارکان موجود به هدف آماده شدن برای جستجوی واکنشی بسیار مناسب به محرک های داخلی و خارجی متناسب با استاندارد های شرافت انسانی و پیشگیری از ورود به هر انحراف ویا چالشی که نتیجه ضعف در اخلاق و یا ناتوانی در کنترل غرایز است .
موارد استعمال : پیشگیری از افتادن در ورطه نابودی, پیشگیری از برخوردهای خشن و ناخواسته , پیشگیری از ایجاد فضای نا امن , پیشگیری از آغاز الودگی, فساد مالی, جنسی و اخلاقی ,
روش بکارگیری : عدم واکنش تا رسیدن به حالت طبیعی و فروکش کردن التهابات و هیجانات و کنترل کامل بر گفتار و رفتار و آماده نمودن واکنشها ی متناسب
مکانهای مصرف : آوج عصابانیت , اوج ترس , اوج شهوت , اوج نادانی , اوج نیاز , اوج کمبودها , اوج ذلت واوج وسوسع
میزان تحمل : متناسب با میزان بزرگی محرکها و الهابات و هیجانات ایجاد شده تا رسیدن به استانه تعادل طبیعی که در این حالت مهر بر موجودیت حاکم شود و اراده آزاد اخلاقی در راستای حفظ شرافت انسانی فعال گردد
تسلط:
تعریف مفهومی
تعریف : رسیدن به یک حالت پایدار روحی و روانی معقول و اخلاقی استاندار انسان دارای اراده آزاد اخلاقی و واکسینه شدن در مقابل هر گونه وسوسه برای تسلیم, انتقام و یا حیله گری
کاربرد : بروز یک شخصیت اخلاقی با هویت انسان دوستی در شرایط بحرانی که محرکهای داخلی و خارجی در ازبین بردن آنها شکل گرفته بودند و نتیجه عادات بد , نادانی ,اخلاق ناپسند, و خواستهای غیر انسانی است
موارد استعمال : پیشگیری از ایجاد وسوسه های درونی , پیشگیری ازحیله گری و برنامه ریزی غیر انسانی , دست یابی به یک اقتدار پایدار انسان شرافتمند , کسب روحیه عالی , دست یابی به غزت نفس , تعیین درجه ارزشمندی خود
روش بکارگیری : بکارگیری قوه تجریه و تحلیل را برای دادن پاسخهای مناسب و جوابهای سنجیده , و بیان موزون آنها بطوریکه کاملا مشخص گردد که در حالت طبیعی و تعادل وجود دارد , بی پرده و شفاف بودن در مورد رویداد ها و ایجاد کننده های محرکها, و پیش بینی واکنشهای دفاعی ( فرهنگی , ادبی , تربیتِ) قوی و مناسب .
میزان تسلط : تا مرز خویشتن داری مطلوب و مطمئن بطوریکه آرامش کامل حاکم شود ووسوسه جای خودرابه صلابت و عدالت بدهند .
مکانهای مصرف : راست نمودن کژی ها , شفاف سازی تردید ها , به یقین رساندن شک ها , اعلام سلامت موجود و در خواست اصلاح پندارها , گفتارها و رفتارها نشان دادن هویت و شخصیت والای انسان شرافتمند و بیان نکته نظرهای اخلاقی , عقلانی , علمی , فنی , هنری , و موقعیتی برای اثربخشی
علی علی کریمی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)