هونولولو – ۷ مارس ۱۹۱۶

گان آلن
سونوما-کالیفرنیا

رفقای گرامی!

من از حزب سوسیالیست استعفا می‌دهم زیرا فاقد روح و شور مبارزه است و بر جنگ طبقاتی تاکید نمی‌ورزد.

من‌ در‌ اصل عضو حزب سوسیالیست کارگری بودم که‌ انقلابی بود و تا سرحد نابودی مبارز. پس از آن نیز عضو مبارز حزب‌ سوسیالیست بوده‌ام: سوابق مبارزات من حتی در این هنگام نیز تماما‌ فراموش‌ نشده است. مطابق آن چه که خود در مبارزه طبقاتی آموخته بودم‌ و  آن چه که در حزب سوسیالیست کارگری تعلیم داده و عمل می‌شد، بر این اعتقاد بودم که طبقه کارگر به وسیله مبارزه‌ و با‌ آشتی‌ناپذیری‌ با دشمن می‌تواند خود را آزاد کند. از آنجا که سوسیالیسم در ایالات متحده در سال‌‌های اخیر بـا سازشکاری و مصالحه همراه بوده در می‌یابم‌ که روح و فکرم‌ مانع‌ ابقاء‌ من در عضویت حزب سوسیالیست‌ است‌.

از‌ این‌رو استعفا می‌دهم. خواهش می‌کنم استعفای همسرم رفیق شرمیان ک.لندن‌ را نیز بپذیرید.

ms-10-1-2-9-access_141
آخرین سخنم این است که آزادی و آزادگی و استقلال‌‌ مقولاتی‌ آسمانی‌ و پرارجند که نمی‌توانند به نژادها یا طبقات هدیه‌‌ شوند‌ و یا بر آنها نازل شوند. اگر طبقات و نژادها نتوانند بپا خیزند و به قدرت دست و فکر خود آزادی و آزادگی و استقلال را‌ از‌ آن‌‌ خود سازند هرگز به این چیزها دست نخواهند یافت…و اگر این‌‌ این چیزها از راه مهربانی به دست ابر مردان بر سینی‌های سیمین‌ به آنان هدیه شود آنان نخواهند دانست که‌ با‌ این‌ چیزها چه کنند، نمی‌توانند اینها را به کار گیرند…و همان خواهند بود‌ که‌ در گذشته‌ بوده‌اند: طبقاتی زیردست و نژادهایی پست.

در آرزوی انقلاب-جک لندن

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com