captureامسال نخستین سالی است که اکثریت جهان باور داشتند که  همجنسگرا بودن باید قانونی شود.

در یک نظر سنجی جهانی تقریبا یک سوم بزرگسالان باور دارند که باید به زوج های همجنس اجازه ازدواج داده شود.

در پژوهشی که تقریبا با ١٠٠ هزار نفر در ۶۵ کشور انجام شد، نشان داده شد که ٣٢٪‏ افراد گفتند که ازدواج همجنس باید قانونی شود.

۴۵٪‏ گفتند که ازدواج همجنس نباید قانونی شود و ٢٣٪‏ باقیمانده پاسخ دادند که نمی دانند.

اتحادیه بین المللی  همجنسگرایان مرد،  همجنسگرایان زن،  دوجنسگرایان، افراد  دگرجنس گونه و  دوجنسی اعلام کرد که تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که چگونه قاره ها و مناطق مجزا هستند.

تنها ١٩٪‏ آفریقایی ها و ٢۶٪‏ آسیایی ها در مقایسه با ٣۵٪‏ آمریکایی ها و ۴١٪‏ اروپایی ها و ۵۶٪‏ مردم اقیانوسیه ازدواج همجنس را تایید نمودند.

 

یافته های دیگر این پژوهش شامل :

۶٧٪‏ جهان باور دارند که  حقوق بشر باید برای هرکسی صرف نظر از  گرایش جنسی یا  هویت جنسی یا  بیان جنسی شان به کار برده شود.

۴۶٪‏ پاسخ دهندگان فردی را می شناسند که  دگرباش می باشد، در حالی که تنها ٢٨٪‏ فردی را می شناسند که دگرجنس گونه می باشد.

٣٨٪‏ پاسخ دهندگان جهانی احساس می کنند که به بزرگسالان باید اجازه داده شود تا  روابط همجنس بر مبنای رصایت طرفین و خصوصی داشته باشند.

تنها ٢۶٪‏ باور داشتند که دگرباش بودن باید یک جرم باشد.

و ۶۵٪‏ نگرانی نخواهند داشت اگر همسایه شان همجنسگرای مرد، همجنسگرای زن باشد. (این آمار در آفریقا ۴٣٪‏ و در اقیانوسیه ٨٣٪‏ بود)

“رناتو سابادینی” مدیر اجرایی سازمان  ایلگا گفت : “نگرش عمومی هم در کشورهای متخاصم و هم در کشورهای دوست به اندازه یی که احساس ترس وجود دارد منفی نیست.”

“به هر حال این مساله سبب حذف این واقعیت نمی شود که  خشونت و تبعیضی که بر  جنسیت و  میل جنسی متنوع مردم سراسر جهان تاثیر گذاشته کاهش نیافته است، و در واقع در مکان ها افزایش یافته است. در بسیاری از موارد ما هنوز  اقلیت جنسی و جنسیتی را مشاهده می کنیم که سپر بلای مناسب رهبرانی هستند که در جستجوی حمایت از بخش های محافظه کارتر جامعه شان می باشند.”

یک نظرسنجی از ایلگا اوایل امسال منتشر شد که نشان داد سال ٢٠١۶ نخستین زمانی است که اکثریت بر این باور هستند که دگرباش بودن باید قانونی شود. به هر حال، دو سوم بزرگسالان گفتند که اگر فرزندانشان به آنها بگویند که  همجنسگرا یا  دوجنسگرا هستند، آنها ناراحت خواهند شد.

ازدواج همجنس در ٢٣ کشور سراسر جهان قانونی می باشد.

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

فیس بوک ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سایت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وب سایت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

کانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همکاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/one-three-people-globally-believe-sex-marriage-legal/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)