captureدر کل، ١۵٣ زوج از قانون ٢٠١۴ مالتا سود بردند که مشارکت های مدنی را قانونی می کند.

این قانون در آوریل ٢٠١۴ معرفی شد و پیوندهای مدنی و اتخاذ فرزند برای زوج های همجنس قانونی شد.

این مساله به معنای به رسمیت شناختن ازدواج هایی است که در خارج از کشور به عنوان پیوندهای مدنی وارد شدند و نیز به رسمیت شناختن پیوندهای مدنی خارجی است.

پرسشی که در مجلس توسط “هلنت دالی” وزیر آزادی های مدنی پاسخ داده شد، نشان می دهد که از سال ٢٠١۴، ١٢٠ زوج در مالتا وارد پیوندهای مدنی شده اند.
این همچنین نشان داد، ١۵ زوج که وارد پیوندهای مدنی خارج از کشور شدند، برای ثبت وضعیت شان به مالتا برمی گردند.

بیشتر از ١٨ زوج وارد ازدواج های همجنس خارج کشور شدند و به عنوان شریک مدنی در مالتا ثبت شدند.

چهار زوج همجنس برای اتخاذ فرزند درخواست دادند و درخواستشان پذیرفته شد و یک زوج نیز از پیش اتخاذ فرزند انجام داده بودند.

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

فیس بوک ما:
‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سایت ما:
‏http://dharmamartia.org
صفحه خبر وب سایت :
‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home
کانال تلگرام ما:
‏https://telegram.me/DharmaMartia
همکاران ما:
‏http://media.hamyaari.ca
‏www.Khodnevis.org
‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
‏‎منبع:

http://www.pinknews.co.uk/2016/11/14/153-same-sex-couples-have-taken-advantage-of-maltas-civil-unions-law/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)