«دلایل جنایت سازمان یافته وزارت اطلاعات و حملات با امواج کشنده و شکنجه کننده آن علیه اینجانب»

یکی از دلایلی که آخوندها بویژه خامنه ای و روحانی با ارسال تروریست-ماموران وزارت اطلاعات و مزدوران آن به هلند اینجانب را تحت جنایت سازمان یافته و شکنجه و سوءقصدها و ترور الکترونیک با ارسال سیگنالها و امواج الکترومگنتیک به میکروچیپ ایمپلنتهای (فرستنده – گیرنده های بسیار ریز) داخل سر و مغزم که توسط وزارت اطلاعات کار گذاشته شده اند از را دور قرار داده اند؛ رویاهای اینجانب است که تعبیر به مقام اول رسیدن دارند؛ البته اینکه از آنها و نظام فاسد دیکتاتوری تروریستی کنونی بشدت انتقاد مینمایم نیز دلیل مهم دیگر این جنایت سازمان یافته و حملات با امواج و سیگنالهاست. این تکنولوژی اطلاعاتی که خامنه ای و روحانی و دولت و وزارت اطلاعات و خارجه اش و حتی خانواده هایشان بشدت و واقعا” بطور بسیار غیر انسانی و ضدبشری و پست فطرتانه و شیطان صفتانه از آن سوءاستفاده کرده و از راه دور به اینجانب چنانکه در مقاله علمی ترجمه شده زیر توضیح داده شده (لینک اول زیر) از راه ماهواره و و یا از طریق اینترنت با کامپیوتر خود با ارتباط با دستگاه فرستنده-گیرنده امواج ماموران در هلند امواج شکنجه کننده و کشنده ارسال میکنند در مورد این تکنولوژی میتوان به زبان انگلیسی اطلاعات زیادی در گوگل با ذکر عبارات زیر جستجو و کسب نمود

نظام فاسد دیکتاتوری تروریستی از طریق سوء استفاده از تکنولوژی سِری یاد شده با دائما” تحت شکنجه الکترونیک و اذیت و آزار الکترونیک قرار دادن و گاه به گاه سوءقصد نمودن به بنده با ارسال سیگنالها و امواج الکترومگنتیک در تلاش برای کشتن تدریجی اینجانب و نابود کردن اینجانب است؛ و آخوندهای تروریست و جنایتکار فاسد تنگ نظر و حسود به دلایل یاد شده و همچنین با سرقت و دزدیدن مبلغ بسیار هنگفت و بالای پاداش اینجانب از کشورهای عربستان سعودی . قطر و … با فریب دادن و دروغگویی به آنها زندگی ام را نیز تقریبا” به کلی نابود کرده اند .

https://goo.gl/fcUFn4
Electronic Torture

Electronic Harassment

Electronic Mind Control

Human Microchip Implants, Electronic Torture, & Mind Control

آزاد و پاینده ایران

مهندس شاهین میر محمد حسینی – هلند

برای اطلاعات بیشتر به لینکهای زیر مراجعه نمایید:
www.shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com