captureديشب، كمپين حقوق بشر بيانيه زير را در مورد انتخاب دونالد ترامپ و مايك پنس منتشر نمود.

چاد گريفين رييس اين كمپين بيانيه زير را صادر نمود :

“در طول تاريخ كشورمان، ما در پيگيري مان براي اتحادي كامل تر با مانع ها و شكست هاي ويرانگري مواجه شديم.
اما حتي در تاريك ترين لحظه ها، آمريكاييان شجاعت و پشتكار براي مبارزه را فراخواندند. نتايج انتخابات رياست جمهوري امشب ما را ملزم مي كند كه با عزم و اراده با فردا روبرو شويم. اين لحظه اي حياتي براي ملت ما و جنبش دگرباشان است. انتخاب مردي كه مخالف ارزش هاي بنيادين ما مي ايستد همه ي ما را حيرت زده گذاشته است.
زمان تجزيه و تحيل نتايج اين انتخابات وجود خواهد داشت اما ما نمي توانيم مكث كنيم، ما بايد با اين چالش ها كه در پيش داريم روبرو شويم.”

“در طول ١٨ ماه دونالد ترامپ و مايك پنس عمدا تخم ترس و تفرقه را براي اهداف سياسي بدبينانه پاشيدند. آنها اكنون با تصميمي در اين باره مواجه شدند كه آيا آنها به اين صورت حكمفرمايي مي كنند. ما اميدواريم به خاطر ملت و جامعه متنوع مان كه شامل زنان، افراد رنگين پوست، افراد معلول، مهاجرين، و افرادي از همه اديان و سنت ها مي باشد، آنها مسير متفاوتي را انتخاب خواهند كرد.”

“به عنوان سهم ما، كمپين حقوق بشر مبارزه براي برابري و عدالت براي همه را با فوريت و عزم و اراده بيشتر از قبل ادامه خواهد داد. زندگي ما به معناي واقعي كلمه به آن بستگي دارد.”

“عليرغم نتيجه اين مبارزه انتخاباتي، ما مي دانيم كه اين جذر و مد بصورت برگشت ناپذيري به نفع برابري دگرباشان تبديل شده است. امروز ما از اكثريت آمريكايياني كه باور دارند زندگي و حقوق ما ارزش مبارزه دارد قدرت مي گيريم. از شما و تلاش خستگي ناپذيرتان سپاس گذارم، ما بزرگترين تلاش را در تاريخ سازمان مان گسترش داديم. در كاروليناي شمالي، مشخص شد كه ما “پت مك كروري” نفرت انگيز را شكست داديم و به “روي كوپر” كمك كرديم تا قانون “اچ بي٢” را لغو كند. ما افتخار مي كنيم كه از هيلاري كلينتون حمايت مي كنيم، و اينكه او به عنوان پر طرفدارترين كانديداي برابري و حتي مبارزه براي رياست جمهوري ايالات متحده تاريخ ساز شد.”

“شكست هايي كه ما امشب از آنها رنج مي بريم، نشان مي دهد كه پيروزي هاي آينده مان نياز به فعاليت عميق تر و سخت تر دارد تا منحني اخلاقي جهان را به سمت عدالت و برابري خم كنيم. ما بايد براي حفاظت از پيشرفت مان مبارزه كنيم، و آسيبي كه دونالد ترامپ وعده داده است را محدود كنيم.”

“براي هر فرد دگرباشي سراسر اين كشور كه احساسي مبهوت و سرخورده دارد، سوال اين است كه آيا آنها امروز در كشور ما جايگاهي دارند، من مي گويم :
شما جايگاهي داريد. هرگز اجازه ندهيد هر كسي به شما چيز ديگري بگويد. محكم و قوي باشيد و براي اصولي كه هميشه آمريكا را بزرگ ساخته اند، بايستيد.”

“در زماني مانند اين، ما آرام نمي نشينيم. ما دو برابر سريعتر پيش مي رويم. امروز، كمپين حقوق بشر بناي كار دوباره، درك و تمركز بر ماموريت مان را خواهد گذاشت تا جهاني را درك كنيم كه در آن هر فرد دگرباشي امن و برابر و ارزشمند باشد.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

فيس بوك ما:
‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
وب سايت ما:
‏http://dharmamartia.org
صفحه خبر وب سايت :
‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home
كانال تلگرام ما:
‏https://telegram.me/DharmaMartia
همكاران ما:
‏http://media.hamyaari.ca
‏www.Khodnevis.org
‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
‏‎منبع :

http://www.hrc.org/blog/hrc-statement-on-the-election-of-donald-trump-march-toward-equality-continu

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)