می توان گفت دونالد ترامپ کمیک و راستگویانه حرفهایش را می زند و آن دیگری ماسکی بر صورت زده است، اما اگر قبول کنیم که هیلاری کلینتون بد و دونالد ترامپ بدتر است پس فرقی بین بد و بدتر باید وجود داشته باشد. اینکه مردم دنیا با انتخاب ترامپ شوکه شده و تاسف می خورند ابدا ربطی به توهم مردم نسبت به اصل انتخابات پارلمانی در دمکراسی غرب یا حتی توهم نسبت به کلینتون و حزب دمکرات آمریکا ندارد. چپ سنتی با شانه بالا انداختن در باره تاسف و تاثر مردم میخواهد به مردم بیاموزدکه بین ترامپ و کلینتون فرقی وجود ندارد. به نظر من اما تاسف و تاثر مردم از سر حماقت و توهم آنها نیست. واقعی است، سیاسی است، جواب می خواهد. مردم می گویند می دانیم که این انتخابی میان طاعون و وبا بود، اما باز متاسف شدیم که یک فاشیست ضد زن برنده شد. به نظر من علت تاسف و تاثر مردم همین است. ترامپ سمبل همه آن چیزهایی است که برای بشریت متمدن که زیر بار سموم غولهای رسانه ای خفه نشده، بربریت محسوب میشود. ترامپ سمبل ضدیت با شان و حرمت زن است. ترامپ پرچم راسیسم جان سخت آمریکایی است. معرف فاشیسم طبقه حاکم این کشور است که در حاشیه آن افسار بریده است. این همان چیزی است که مردم دنیا از آن منزجرند. ترامپ مظهر کله پوکی و لمپنیسم طبقه حاکم است، ترامپ حتی نماینده ادامه وضع موجود هم نیست. در قاموس خود طبقه حاکم آمریکا ترامپ نماینده یک عقبگرد است. تحمیل این عقبگرد و عواقب آن علت تاسف و تاثر مردم است. تصویر کلوپ سیاستمداران حاکمی که با اردوغان در ترکیه ترامپ در آمریکا، اوربان در لهستان و…. تکمیل میشود، تصویر جانیان و لمپن هایی که بر دنیا حکومت می کنند. مردم می فهمند که ورود چنین افرادی به کلوپ حاکمین دنیا اتفاقی نیست. این برآیند تحولات پایه ای تر اقتصادی و اجتماعی در جهان است. واقعیت این است که سراسر کره زمین را بحران اقتصادی و سیاسی در نوردیده است.
به هرررو دنیا با انتخاب ترامپ یک گام عقب تر رفت. راست ها و فاشیست ها و ارتجاع ضد پناهنده زبانشان درازتر خواهد شد و هرجا بتوانند دست به تعرض خواهند زد. ترامپ قابل پیش بینی نیست و هرچند رئیس جمهور همه کاره نیست اما بالاخره از یک فاشیست و دست راستی و مفتخور و لمپن میلیاردر چیزی جز بیرون زدن لجن و تعفن نمیتوان انتظار داشت. در خود آمریکا فقر و استثمار و بی حقوقی و بحران غوغا میکند و مردم در مقابل این وضعیت ابراز وجود کرده اند. ترس از چپ و خطر آن باعث شده تا اینها از قعر تاریخ به جلو صحنه آورده شوند. فاشیسم و لمپنیسم پوپولیستی ظاهرن فقط کارکردی ضد مهاجرین دارد، اما در اصل سلاح بورژوازی در غرب در مقابل خطر چپ میباشد. فاشیسم و راسیسم در غرب درست همان معنا و مفهومی را دارد که اسلام در خاورمیانه.
رای آوردن ترامیپ در درجه اول به دلیل عدم وجود یک الترناتیو مناسب در مقابل نئولیبرالها هست. به علاوه کوتاهی آقای اوباما در عدم مقابله با اسلام‌گرایی، میدان دادن به جمهوری اسلامی و حکومت عربستان و بی‌تفاوتی به فاجعه‌ی انسانی در سوریه، روایت ترامپ را تکمیل کرد اما اینکه فکر کنیم ترامپ از کلینتون برای دنیا بهتر است کورنگری است. ترامپ با شعارها و رفتارهای فاشیستی، راسیستی و نارسیستی اش به مراتب خطرناکتر است. کسی است که سمبل فاشیست و راسیست عریان است. آیا به این دلیل که هیلاری کلینتون آنقدر گند زد باید خوشحال باشیم که ترامپ برنده شد؟ جالب اینکه این تفکر از طرف چپهای توتالیتریست – یوتالیتر و نیروهای منتقد ناراضی از وضع موجود نیز پشتیبانی میشود.
شانه بالا انداختن برای پیروزی در انتخابات در آمریکایی که رئیس‌جمهوری‌اش سکسیست، مردسالار، زن‌باره، بددهن، همجنسگراهراس، اسلام و مسلمان‌هراس، مهاجرهراس، کم‌سواد، لمپن و برج‌ساز است ما را به کجا رهنمون می شود؟
ژیژک مدعی شد اگر در آمریکا بود به ترامپ رای میداد. ترجیح سکسیسم، راسیسم و فساد مفرط اگر فاشیسم نیست پس چیست؟ شاید تفکر جهان را از شر پر کنید تا مهدی موعود برسد یا تفکر بگذار فساد سرمایه داری به اوج برسد تا مردم به جان آمده به دیکتاتوری ایدئولوژیک ما متوسل شوند، پشت حرفهای ژیژک است. اما باید گفت گرایش به سیاست ویرانی گری به جای انقلابی گری سر از ناکجا آبادهای وحشتناکی در می آورد. چپ سنتی با شانه بالا انداختن در باره تاسف و تاثر مردم می خواهد به مردم بیاموزد که بین بد و بدتر و ترامپ و کلینتون فرقی وجود ندارد. به نظر من اما تاسف و تاثر مردم از سر حماقت و توهم آنها نیست. واقعی است سیاسی است جواب میخواهد.
این اولین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که میشد به وضوح صدای اعتراض چپ و سوسیالیستی به وضع موجود را از میان همهمه دو حزب حاکم و در ورای آن انتخابات شنید، آنهم در آمریکای ضد کمونیست، ضد چپ و هرگونه عدالتخواهی. این خط قرمز شکست و مردم زیادی در سراسر جهان و درست برای روئیت همین واقعیت، این انتخابات را دنبال میکردند و طبیعی است که این مردم شوکه شوند و اظهار تاسف کنند. اما در این میان گرایش به سیاست ویرانی گری به جای انقلابی گری و شانه بالا انداختن چپ سنتی در مقابل تاسف و تاثر مردم از پیروزی فاشیسم عریان ما را به هیچ آبادانی و دنیای برتری رهنمون نخواهد شد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)