capture

در رقابت نهایی تا انتخابات ریاست جمهوری، هیلاری کلینتون نامزد دموکرات با رای دهندگان دگرباش ارتباط برقرار نمود.
این نامزد در یک مصاحبه اختصاصی با واشنگتن بلید گفت که او اگر انتخاب شود، یک متحد جامعه دگرباشان در کاخ سفید خواهد بود.

این نامزد امیدوار ریاست جمهوری دموکرات به ١٣ پرسش در مورد مسایل مهم جامعه دگرباشان پاسخ داد و کلینتون از این فرصت استفاده کرد تا کاری را که او امیدوار است در مقام رییس جمهور انجام دهد تکرار کند.

قانون برابری و فعالیت برای ممنوع کردن تبعیض جنسیتی تنها بعضی از مواردی بود که او بر آنها تمرکز نمود، اما او روشن ساخت که او امیدوار است با مساله ی تبعیض که پیش روست مبارزه کند.

کلینتون گفت :”ما کارهای بسیتری داریم تا انجام دهیم، و من از افراد دگرباش در هر گوشه ای از کشور می خواهم تا بدانند که من به عنوان رییس جمهور، همیشه پشتیبان تان خواهم بود. رییس جمهور بعدی ما می تواند از اقدام های اجرایی رییس جمهور اوباما دفاع کند با آنها را لغو کند. دونالد ترامپ قول داده است که آنها را لغو می کند.
اگر من به اندازه کافی خوش شانس باشم تا به عنوان رییس جمهور انتخاب شوم، من از آنها حفاظت می کنم و آنها را می سازم. ما مطمین خواهیم شد که اقدام های اجرایی رییس جمهور را به روش واقعی و معنی دار پیش ببریم و اجرا کنیم. و ما از کوشش هایی که از پیش در دادگاه ها و سراسر دولت فدرال در حال انجام است تا از مردم در مقابل “تبعیض جنسی” حفاظت کند، حمایت می کنیم که این کوشش ها آنها را از تبعیض بر اساس هویت جنسی و گرایش جنسی حفاظت می کند.”

او این مصاحبه را با این قول جمع بندی نمود که برای حقوق دگرباشان مبارزه می کند و با سابقه پیشرفت اوباما همخوانی خواهد داشت.

او گفت :”به عنوان رییس جمهور من با تبعیض علیه جامعه دگرباشان به عنوان یک الویت بالا مبارزه می کنم که شامل کار با کنگره برای تصویب قانون برابری است. و ما اینجا متوقف نمی شویم. ما همچنین با آزار و اذیت، زورگویی و قلدری و خشونت و بی خانمانی جوانان که به شکل نامتناسبی به کودکان آسیب می زند مبارزه می کنیم.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)