اعلاميه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)

اعلام جنگ مسلحانه حزب دمكرات كُردستان

مایه كمال شوربختى است كه حزب دمكرات كُردستان به رهبرى آقاى مصطفى هجرى در مصاحبه‌ای با بخش فارسى شبكه سخن‌پراکنی انگلستان، بی‌بی‌سی، به ورود فاز جدیدى از مبارزه با جمهورى اسلامى اشاره‌کرده و مشخصاً نوید یك جنگ مسلحانه با جمهورى اسلامى در منطقه كُردستان و حتى تلاش براى جدائى كُردستان از ایران را داده‌اند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) گرچه همواره از هر حركت جدى علیه نظام ایران بربادده جمهورى اسلامى حمایت كرده و هم‌وطنان خود را به اتحاد براى یك مبارزه نهائى براى براندازى نظام جمهورى ویرانگر اسلامى تشویق كرده و می‌کند اما بااین‌حال نمی‌تواند از دست زدن هیچ گروهى، به هر بهانه‌ای كه باشد، به یك جنگ مسلحانه و تلاش‌های جدایی‌خواهانه كه نتیجه‌ای جز برادرکشی و كشیدن ایران به یك جنگ داخلى ویرانگر نخواهد داشت حمایت كند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) لازم به یادآورى می‌داند كه شرایط امروز ایران و منطقه به‌هیچ‌عنوان تاب و تحمل درگیری‌های نظامى از این قبیل را نداشته و این‌گونه عملیات كه طبعاً پاى عوامل خارجى و دشمنان ایران را نیز به میان خواهد كشاند، نتیجه‌ای جز به خاك و خون كشیده شدن هم‌وطنان ما در كُردستان و دادن بهانه به دست نظام ویرانگر جمهورى اسلامى براى سركوب هم‌وطنان ما در كُردستان و دیگر مناطق ایران به بهانه حفظ امنیت، ثبات و تمامیت ارضى ایران نخواهد داشت.

نباید به‌هیچ‌عنوان و به هیچ بهانه‌ای نظام جمهورى اسلامى را قادر ساخت كه خود را یگانه نگهبان ثبات، امنیت و تمامیت ارضى ایران به ایرانیان و جهانیان نشان دهد و به این وسیله اكثر ایرانیان را مرعوب، مخالفان خود را سركوب و موقعیت خود را در ایران و منطقه پایدار كرده و بر عمر نکبت‌بار خود به افزاید.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمكرات) به‌عنوان یكى از معدود احزاب سیاسى ایران كه همواره از حقوق پایمال‌شده هم‌وطنان خود بدون توجه به قومیت، مذهب و یا اندیشه‌های سیاسى آنان حمایت كرده و می‌کند، به‌خوبی و عمیقاً به مشكلاتى كه جمهورى اسلامى براى هم‌وطنان كُرد ما در كُردستان و یا دیگر اقلیت‌های مذهبى و قومى در سرتاسر ایران فراهم آورده و می‌آورد آگاه است. ما همواره خود را در كنار هم‌وطنان خود در مناطق محروم یافته و تلاش آنان براى احقاق حقوق خود را تلاش براى احقاق حقوق خود و همه ایرانیان دانسته و می‌دانیم. ما همواره و باافتخار در كنار هم‌وطنان خود ایستاده و ازاین‌پس نیز خواهیم ایستاد و از هر تلاش مسالمت‌آمیز و مدنى براى احقاق حقوق هم‌وطنان خود در كُردستان و دیگر مناطق محروم حمایت كرده و خواهیم كرد.

اما بااین‌همه نمی‌توانیم از هیچ جنگ داخلى و یا تلاش جدایی‌خواهانه‌ای كه نتیجه‌ای جز ایجاد تفرقه و چنددستگی بین ایرانیان و ویرانى و به خاك و خون كشیده شدن ایران عزیزمان نتیجه‌ای براى آن متصور نیست حمایت كنیم.

ما دوستانه و از سر خیرخواهى از هم‌وطنان كُرد خود و اعضاى حزب دمكرات كُردستان و رهبرى این حزب می‌خواهیم كه به آینده بیندیشند. فریب وعده‌ها و تحریک‌های دشمنان ایران از عوامل جمهورى اسلامى در داخل كشور گرفته تا بیگانگان و دشمنان ایران‌زمین در خارج از ایران را نخورند و به‌جای كشیدن خود و ایران به‌سوی یك جنگ ویرانگر داخلى، دوش بدوش هم‌وطنان خود در سرتاسر ایران براى رهایی از چنگال نظام ویرانگر جمهورى اسلامى دست به یك مبارزه مدنى فراگیر و همگانى بزنند.

ما یقین داریم كه هم‌وطنان كُردمان كه همواره در طول هزاره‌ها پیش‌مرگان و حافظان وفادار مرزهاى غربى ایران در برابر بیگانگان بوده و هستند، هرگز فریب تلاش‌ها و فریب‌های جدایی‌خواهان ایران ستیز در داخل و خارج از ایران را نخواهند خورد و چون همیشه دست رد به سینه بدخواه آنان زده و در كنار دیگر هم‌وطنان خود، همان‌گونه كه پدرانشان در طول هزاره‌ها کرده‌اند، براى ساختن فردایی بهتر و ایرانى آزادتر و آبادتر و پرافتخارتر تلاش خواهند كرد.

سرنوشت ملت یگانه ایران از هر قوم و زبان و منطقه‌ای كه باشند سرنوشتى مشترك است و جز با یك تلاش مشترك بهبود نخواهد یافت.

ما از همه ایرانیان در سرتاسر ایران و جهان می‌خواهیم كه هرگونه جنگ مسلحانه و یا تلاش‌های جدایی‌خواهانه، به هر بهانه‌ای و به دست هر گروهى كه باشد را بشدت و بی‌هیچ ابهامى محكوم كرده هم‌وطنان خود را در سرتاسر ایران تشویق كنند تا دست‌به‌دست هم داده و نظام جمهورى اسلامى را از راه یك قیام همگانى و سرتاسری و نه یك قیام مسلحانه نظامى و منطقه‌ای، از میان ببرند.

ما یقین داریم كه ملت یگانه ایران از هر قوم و زبان و مذهبى كه باشند و در هر منطقه‌ای كه زندگى كنند چون هزاره‌های پیشین در كنار هم خواهند ماند و بدون آغشتن دست خود به خون یكدیگر درد مشترك خود را با همكارى و همیارى هم درمان خواهند كرد. به دشمنان ایران و ایرانى اجازه نخواهند داد تا میان آنان جدائى انداخته آنان را ضعیف كرده و با به خاك و خون كشیدن آنان و ویرانى و پاره‌پاره كردن ایران به اهداف شوم خود دست یابند.

ایران یك كشور است با یك ملت و با یك درد مشترك كه این درد جز با یك تلاش مشترك و همگانى درمان نخواهد شد.

فریب دشمنان ایران و ایرانى را نخوریم

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)