یک جای کار میلنگد

از دی‌ ماه سال ۱۳۱۴ تا دی۱۳۹۱

دختران ایران زمین درگیر چارقد چرا؟

مگر نمی‌شود چرخ اقتصاد این مملکت بچرخد بدون حجاب؟

جالب است که هروقت حکومت دجال ایران خواست غیر منطقی‌ داشته باشد مردم ایران در برابر آن ایستادگی کرده اند

از

خواست نابودی تخت جمشید که به دست آقای خلخالی که مردم با شرف شیراز و مرودشت در اوایل انقلاب گرفته تا

نگاه کردن به ماهواره حتی با گرفتن آمار دستگاهای دولتی دست کم ۵۰% مردم ایران ماهواره دارند

تا همین بحث امنیت اخلاقی‌ و اجتماعی ( گشت ارشاد ) نیروی پلیس که بجای پرداختن به مساله امنیت به دنبال چارقد دختران بیگناه است

۳۴سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی ایران موضوع حجاب زنان کماکان یکی‌ از مسائل حل نشده

در مراوده میان حکومت و شهروندان است

تنها یک سال پس از تاسیس جمهوری اسلامی یا به تعبیر دیگر کودتای سال ۱۳۵۷ حجاب اجباری شد که حتی قبل از آن آقای خمینی بارها و بارها تکرار کرده بود که حجاب اجباری نیست ولی‌ بعد آن

قانونی آمد مبنی بر یا روسری یا توسری

در اوایل سال ۱۳۶۰ بود که در زمان وزارت کشور آقای ناطق نوری لایحه

به مجلس داده شد که به ریاست وقت هاشمی‌ رفسنجانی‌ تصویب شد مبنی بر این که

هر کسی‌ حجاب رعایت نکند مجازاتش حد شرع تعیین میشود

اما جالب این است که درست است در قران در مورد حجاب سوره آماده ولی‌

طبق منابع فقه‌ای آقایان که برهان و دلیل بر اجباری بودن میدهند

منظر از حجاب رعایت توصیه اخلاقی‌ و ترجیحی ( استهنی و به تعبیری استجابی) است نه در مقابل جعل حکم شرع به مثابه یک قانون الزام آور

به همین دلیل در قران هیچ مجازاتی دنیوی برای متخلفین لحاظ نشده و

فقط در حد تذکر است

حتی در خود این نوع ذکر حجاب در قران نیز بحثهای متفاوتی است از جمله این که
در سوره نور آیه‌ ۳۱:

۱- هر مسلمان چه مرد چه زن نباید چشم چرانی کند

۲-مسلمان خواه مرد یا زن باشد باید پاکدامن باشد و عورت خود را از دیگران محفوظ بدارد

۳- زنان باید پوشش داشته و آرایش و زیور خود را بر دیگران آشکار نسازد و در صدد جالب تحریک مردان بر نیایند

 

همچنین دو استثنا در مورد زنان است که در نظر عموم کارهای بخش ۳ را انجام ندهد ولی‌ در خانه برای مردشان این کار را بکند

من از شما می‌پرسم کجای این سوره گفتند چارقد سر کنید ؟

در ضمن در همین آیه‌ سوره نور گفته به زنان مومنه بگو نه همهٔ زنها پس چرا در حکومت تصور بر همهٔ زنها است ؟

اما در مورد سوره احزاب آیه‌ ۳۱ و ۳۲ :

زنان پیغمبر شما هم چون زنان دیگر نیستید پرهیزگار باشید و به هنگام صحبت کردن شهوت انگیز حرف نزنید

در آیه‌ ۵۳:

عربهای مسلمان بی‌ پروا وارد خانه پیغمبر نشوید و به موقعه بروید و به موقعه خارج شوید از زنان پیغمبر پشت پرده درخواست کنید

در همهٔ آیه‌‌ها برای زنان پیغمبر حجاب لازم است !

اما راهکارهای وارده برای آزادی :

مبارزه بدون خشونت مدنی که دختران و شیرزنان ایرانی‌ هم چنان پرچم دار این مساله هستن

مبارزه از طریق شبکه‌ای اجتماعی

گفتگو با اهل منطق در طبقه حاکمیت

به امید ایران آزاد و بدون قید حجاب

شیدا کاشانی
فعال حقوق زنان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)