*قضاوت اصلا خوب نیست
اساسأ قاضی شدن شغل خوبی نیست
و من از قاضی شدن متنفرم….»
****
*علیرغم کهولت سن،
برای دفاع از ارزشهای انسانی
هنوز جوانم،
همان کمونیست سابق
با هیجان خاص،
دلم چون پرنده برای «آزادی و سوسیالیزم» در حال پر زدن است
و چرخشی هم در کار نیست
اما آبدیده شدتر، با منطق تر!
برای دفاع از ارزشهای انسانی، برای تغییرات اساسی، می خواهم انقلابی ترین باشم
.

*پاسخ کوتاه در مورد جنگ
نه جنگجو و نه عاشق جنگم
از آنجا که ترسوترینم
با تاکید خاص از جنگ متنفرم

ساده تر و کوتاه می نویسم
نه طرفدار پوتین و نه طرفدار زلنسکیم
جنگ‌ با هر توجیه‌ی، به نظر من، ضد انسانی ست.
هیچ جنگی را نباید بر حق دید
چون نمی توان در آن برنده‌ی یافت

موافق هیچ بهانه ای برای آغاز جنگ نیستم، زیرا آثار بجا مانده از جنگ، ویرانه‌هاست با هزاران کودک آسیب دیده از جنگ، همراه با دل شکستگان بسیار….

مردم اکراین در دام شیادی چون زلنسکی
گوشت دم توپ مستبدی چون پوتین شدند
گفتم جنگ غیر انسانی‌ترین است..

هرگز نباید بدنبال قاضی شدن بود
چون قاضیان جنایتکارترین انسانها هستند و من از قضاوت متنفرم
چون فقط احمقها «جوگبر قاضی شدن» می شوند

۲۵ژوئن ۲۰۲۲میلادی

شمی صلواتی

#شمی_صلواتی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)