پاسخ به اِدعایِ دروغینِ شورایِ ملی، پیرامونِ «جعلی» بودنِ صدایِ شاهزاده رضا پهلوی: در ایران ملیت‌هایِ مختلف داریم.
مصاحبه کامل بیژن فرهودی با شاهزاده رضا پهلوی در صدایِ آمریکا.
از دقیقه‌یِ ۴۸:۲۵ دیده شود.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)