قتل عام سال ۶۷ و عفریت فراموشی
فایل صوتی منتشره از دیدار آیت الله منتظری با هیئت کشتار سراسری زندانیان سیاسی مرداد ۶۷ یکی از معتبرترین اسناد تاریخی در این رابطه میباشد که مهر تاییدی انکار ناشدنی است بر آنچه که زندانیان جان بدر برده و از بند رسته در این ۲۸ سال در خاطرات خود از آن قتل عام و جنایت علیه بشریت یاد کرده و آنرا بصورتی مبسوط توصیف کرده بودند اما متاسفانه به علت افتراق ، عدم همدلی و همکاری و اشتباهات کنشگران سیاسی و اپوزسیون در سالهای اخیر ، بصورتی جدی و شایسته مورد توجه عموم جامعه ایرانی واقع نشده و آن جنایات در چمبره مشکلات و فشارهای امنیتی و ظلم های مکرر و روزافزون رژیم مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته بود و میرفت که از اذهان کاملا حذف و پاک شود ، خوشبختانه در چنین مقطع حساسی از تاریخ کشورمان که دست اندرکاران رژیم مشغول تحریف و انکار این جنایت بزرگ بودند ، فرزند خلف آیت الله منتظری با شجاعتی بس ستودنی چون پدر ، در این برهه تاریخی دست به عملی صالح زده و فایل صوتی جلسه با مجریان سفاک و زبون را منتشر و انفجاری مهیب بر وجدانهای خفته جنایتکاران و فراموشی جامعه ایجاد و بسان چوبی در لانه زنبوران گردید و هریک از مسئولان را وادار به بازی کی بود کی بود من نبودم نمود و خود را مامورانی معذور دانسته که به اعتراف خودشان جرئت مخالفت با فرمان خمینی و راهی جز اجرای فرمان را نداشته و زبونانه به آن جنایت تن داده اند و اینگونه پاسخگوی وجدان خویشند اما غافلند که اگر مامور و معذور بودن میتوانست راه مناسب و توجیهی بر گریز از مسئولیت انسانی باشد ، آیت الله منتظری که در چند قدمی رهبری یک نظام و کشوری به وسعت ایران قرار داشت مقدم تر از آنها بود اما علیرغم همه وسوسه های قدرت و سیاست بازی و محافظه کاری ، انسانیت و مردم و منافع آنان و همچنین پاسخگویی و قضاوت تاریخ را ارجح دانسته و با شجاعتی وصف ناشدنی هنگامیکه من و دیگر یارانم در انتظار سرنوشتی شوم و نامعلوم در سلولها قرار داشتیم ، یک تنه بر هیئت مرگ تاخته و با صراحتی تحسین برانگیز و مسئولانه در حضور آنها ، خمینی و تمامی دست اندرکاران جنایت را به سفاکی و جنایتکار بودن خطاب کرده و چنین روزی را به آنها یادآور میشود و متاسفانه قدرت و لذت اقتدار آنچنان کر و کورشان کرده بود که روز پاسخگویی و پذیرفتن مسئولیت را فراموش و مصرانه بر این جهل و ددمنشی خویش پایدار مانده و متاسفانه بعد از چند روز توقف ، اعدام دوستان چپ و مارکسیست را نیز در دستور کار قرار دادند و شد آنچه که نباید میشد .
این فایل صوتی حاوی نکاتی در خور توجه است که میتواند گستردگی ابعاد این جنایت را آشکار و ضمنا عبرت انگیز برای همه انسانها و فعالین فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی و بویژه قدرتمداران باشد که باید مورد توجه واقع شود
الف : این جنایت بصورت پنهانی و کاملا سری طراحی و به اجرا گذاشته شده تا جاییکه قائم مقام رهبری نظام از آن بی اطلاع بوده و از طریق قضات شهرستانها آگاه گردیده است .
ب : این جنایت با چهره ای مزورانه و با دسیسه ای به نام هیئت عفو وارد زندانها گردیده و به اجرا گذاشته شده است تا بتواند سبوعانه قربانی بیشتری را در کام مرگ و نیستی قرار دهد
پ : این جنایت در حالی بدست جنایتکاران انجام شده است که کلیه زندانیان به دار آویخته شده در سالهای گذشته متناسب با عملکردشان در دادگاه های انقلاب و با استناد به قوانین قضایی رژیم جمهوری اسلامی حکم صادر شده و سالها از دوران محکومیت آنها سپری و بعضا خاتمه یافته و بنا به دلایل واهی آزاد نشده و دوران به اصطلاح ملی کشی را میگذرانده اند که دقیقا آیت الله منتظری به درستی روی آن تاکید دارند
ج : این جنایت در حالی بوقوع پیوسته که مجریانش با کمال وقاحت و بی شرمی ، بر سر جان من و یارانم وانسانهایی چون ما ، در حال چانه زنی بوده اند و با توجه به تاکید منتظری بر اینکه اعدام یک نفر هم جنایت است ، حرف از لیست ۲۰۰ نفره در انتظار میگویند و از فرط شقاوت و ددمنشی گویی در حال آموزش نحوه چانه زنی در مارکتینگ و بیزینس هستند
چ : این فایل صوتی بیانگر جدال همیشگی تاریخ میان ارج گذاری و احترام به حقوق و کرامت انسان و پای فشردن و ایستادگی بر اصول و به رسمیت شناختن حق دگراندیشی و برخورد فکری و منطقی با یک تفکر و اندیشه از جانب منتظری و قساوت ، ددمنشی ، نادیده گرفتن حقوق انسانی و عقلگرایی به بهانه اعلام یک فتوی و کور و کر بودن در برابر آن و مسئولیت گریزی و اصرار بر جهالت و ارضای خوی کینه توزی عوامل کشتار و قتل عام میباشد
خ : این فایل ندایی است همیشگی و مهیب بر وجدانهای خفته و خاموش که هر کس در برابر اعمال خویش مسئول است و روز پاسخگویی و قرارگرفتن در برابر عدالت و وجدانهای بیدار ملت دور نیست و هرعمل پنهانی برای همیشه در پس پستوها نمانده و از جاییکه در محاسبات نگنجد ، عیان خواهد شد
ح : انتشار این فایل در این برهه از زمان که میرفت قتل عام زندانیان سیاسی مانند خیلی از جنایت های دیگر رژیم به امید دسته کلیدی و کلید داری زبون که خود تا چندی پیش کلید دار زندانها بوده و در عین حال همدست و همکار جنایتکاران این کشتارعمل کرده ، در حافظه تاریخی مردم و نسل جدید و جوان جامعه ، فراموش و از یادها برود ، دارای ارزشی بسیار تاریخی و ستودنی و تحسین برانگیز است و بر هر انسان مسئول و فعال مدنی و یا سیاسی است که ضمن ارج نهادن و کلاه از سر برداشتن در برابر شجاعت ، صداقت و حقیقت نگری آیت الله منتظری ، ارزش و وسعت عمل مسئولانه و شجاعانه احمد منتظری را نیز مورد تحسین و تشویق قرارداده و آنرا ارج نهند و او را در این شرایط خطیر و فشارهایی که بر ایشان مترتب است ، با حمایتهای وسیع رسانه ای تنها نگذاشته و رژیم را در دست زدن به عملی انتقام جویانه ، خلع سلاح نمایند
د : انتشار این فایل پاسخی است محکم به کسانی چون ابراهیم نبوی ، که وقیحانه در برنامه افق رادیو آمریکا گفت ” شما یاد کسی نیار اون سالها رو بابا ولش کن ” و اراجیفی مشابه که خواننده را به گفتار و نوشته های دیگر ایشان در این رابطه ارجاع میدهم ، بود و یا به کسان دیگری چون اکبر گنجی که بعد از انتشار این فایل و انفجار چنین بمب مهیبی در بیت رهبری و کلیت نظام ، بیشتر به فکر ترامپ و کودتای ترکیه و ازدواج روسیه و ترکیه و………. میباشد و گویی اصلا چنین اتفاقی را که در رسانه ها دست به دست شده و تیتر اول همه آنها را به خود اختصاص داده ، ندیده و آگاهانه خود را به کوری و کری زده و بعنوان به اصطلاح کنشگر مدنی کمترین اظهار نظری نکرده و به روی مبارک خود نیاورده و چهره واقعی خود را به نمایش گذارده است ، و افرادی مشابه باید این فایل را مانند یک هشدار و نهیبی به اندازه یک سونامی تلقی نمایند که جنایت ، جنایت است و فراموش شدنی نیست هر چند سالهای زیادی از آن گذشته و یا نسلی تغییر کرده باشد زیرا انسان و وجدان انسانی عنصری جاودانه و از بین رفتنی نیست و همواره عدالت را فریاد می کشد
ر: انتشار این فایل هشداری است مهم و در خور آموزش به همه فعالین و کنشگران مدنی و سیاسی – نظامی، که مبارزه فقط در برخورداری از آگاهی و تئوری و یا بکارگیری سلاح و توپ و تانک و ……… خلاصه نشده بلکه داشتن یک نوار و استفاده بهینه و بجا و بموقع از آن میتواند ضربه ای آگاهی بخش تر ، کوبنده تر و وسیعتر از چند عملیات گسترده و دادن تلفاتی جبران ناپذیرعمل نموده و لرزه به اندام یک نظام توتالیتر و سفاکی چون رژیم جمهوری اسلامی بیاندازد و هنگامی این عمل ارزشمندتر و کوبنده تر جلوه مینماید که در داخل ایران و تحت شدیدترین فشارهای امنیتی و عواقب سنگین متعاقب آن صورت پذیرد . بنابراین بیاموزیم و اعتراف نماییم که مبارزه میتواند در اشکال مختلف و با ابزاری متفاوت و توسط افراد و نیروهایی متفاوت تر قابل انجام باشد و آنرا به رسمیت شناخته و استرتژِی و شیوه های عمل خود را مطلق ننماییم
و بالاخره انتشار این فایل به ما آموخت که هرانسانی همواره در برابر انتخابهای نهان و آشکارش مسئول بوده و ترازوی عدالت و قضاوت همواره با حوصله و صبوری غیر قابل وصفی در کمین نشسته و مترصد فرصتی است مغتنم تا تشت رسوایی جنایتکارانی چون خمینی و فتوایش و دست اندرکاران زبون همراهش را از پستوها فریاد کشد و همچنین عظمت و بزرگی شجاعت ، صداقت ، مردم مداری و حق نگری مردی چون آیت الله منتظری را در سراسر جهان پژواک دهد . بنابراین میزان سنجش انسانیت انسان در گرو انتخابهای افراد و پذیرفتن مسئولیت آن خواهد بود و این دنیا و آن دنیا ندارد .
شنبه ۲۳ مرداد ۹۵
محسن – م
eliarcpar@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com