انتشار سخنان اعتراضی آیت ا.. منتظری در میان اعضای هیات قضایی که ، مسئولیت کشتار بی رحمانه و تاریخی تابستان سال ۶۷ را با دستور مستقیم آیت ا.. خمینی بر عهده داشتند به لحاظ اهمیت خبری موضوع جدیدی محسوب نمی شود. چراکه تمامی نخبه گان سیا سی و هم چنین اکثریت مردم پس از عزل ایشان از قائم مقامی رهبری،از چرایی این اتفاق مطلع شدند و هویدا شد که کینه آیت ا… خمینی از آیت ا… منتظری که روزگاری در ستایش این فقیه پارسا گفته بود من چندین بار در منتظری خلاصه شده ام از کجا نشات گرفته است. اما آنچه سب ساز واکنشهای بی سابقه در فضای مجازی به انتشار فایل صوتی این سخنان پس از ۲۸ سال از آن رخداد هولناک گردید جادوی صدای او بود.صدایی که به مدد استفاده از واژگانی با بار معنایی درست و داوری بی نظیر در خصوص پیامدهای این تصمیم برای اسلام، مراجع شیعه ، جمهوری اسلامی،آیت ا.. خمینی و… با خوف از خدا، استبداد و آدم کشی را افشا می کرد. او تلویحا اشاره می کند خدایی که آیت ا… خمینی عالم را محضر او می داند و در آن نباید معصیت کرد در این تصمیم رهبر جمهوری اسلامی جایی ندارد. او که از نیت پلید جمهوری اسلامی برای رهایی از دست مخالفان فکری اسیر در زندان،با حذف فیزکی و ریختن خون آنان،آگاه شده است.و بهانه را نیزحمله مجاهدین می بیند سکوت را جایز نمی داند و در د مندانه فریاد برمی آورد که من در روز قیامت پاسخی بر این جنایت ندارم، و با بیان اینکه چنانچه کسی می خواهد او را هوادار مجاهدین جا بزند و دامن فقیه پارسا را بدین بهانه تر کند،می گوید زخم خورده مجاهدینی است که فرزندش را کشته اند و دشنام ها روانه او کرده اند اما نمی خواهد و نمی تواند از پس توجیه چنین جنایتی برآید. او از حضار می پرسد رژیم شاه که با آن مبارزه کرده است چند فقره اعدام در کارنامه اش دارد و چرا باید با انجام این جنایت شاه و رژیم او رو سفید شوند .او مشفقانه و با یاد آوری سیره بزرگان دین اسلام چون پیامبر اکرم( ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان در جمع هیات قضایی که بویی از انسانیت نبرده اند می کوشد مانع از ادامه جنایت شود و به حاضران گوشزد می کند که نقطه نظراتش را در این خصوص طی دو نامه پشت هم به آیت ا.. خمینی نوشته است اما آنان که پای در مسیر بی باز گشت گذاشته اند خواستار ستاندن جان ۲۰۰ انسان در بند دیگری هستند تا به اسم سر موضع بودن از دستشان خلاص شوند. خدایی که آیت ا.. خمینی عالم را محضر او می دانست و توصیه داشت که در محضر خدا معصیت نکنید چون فضا را مهیای انتقام جویی دید کار را را از معصیت به جنایت رساند تا همانگونه که آیت ا.. منتظری هشدار داد جنایت بزرگ تاریخ معاصر ایران به نام آیت ا.. خمینی و جمهوری اسلامی نوشته شود.انتخاب کلمه جنایت در آن سخنرانی و تاکید برآن، نشانگر آن است که آیت ا… منتظری دقیقا عمق فاجعه را درک کرده و متناسب با آن، واکنش نشان داده است و با وجود آن که دو نامه جداگانه برای رهبر وقت جمهوری اسلامی نوشته است و از پاسخگویی او ناامید شده است هیات قضایی را فرا می خواند تا در خلال صحبت با آنان مسئولیت فردی را به آنان یاد آوری کند و بگوید که دستور مقام مافوق سند توجیهی برای انجام جنایت نیست. شنیدن صدای رسای اعتراض او به این جنایت و متهم کردن درست مرتکبان به جنایتکاران تاریخی،صلابت و سلامت او را نشان داد تا من به عنوان مسلمان با شنیدن صدای او به وجد بیایم و آرزو کنم ای کاش طنین صدای او در گوش حوزویان در قم وهمه جای ایران ، بنشیند و خفتگان احتمالی را بیدار کند تا شاید مسیر ناکجا آبادی را در جمهوری اسلامی اصلاح کنند هر چند می دانم که اکثریت مراجع خواب نیستند و خودشان را به خواب زده اند و بیداری آنان توهمی بیش نیست…آیت ا…پس از نگارش آن نامه ها، از قائم مقامی عزل شد، برخی از اصلاح طلبانی هم که امروز برای دموکراسی یقه درانی می کنند در آن روزگار جانب آیت ا… خمینی را گرفتند . و امروز هم شور بختانه در برهمان پاشنه می چرخد چون با جانیان در نمی ستیزند و تلاش می کنند با فضا سازیهای مسخره سیاسی وعده رفع حصر را به دست فراموشی بسپارند،ائتلاف سیاسی و اصلاح طلبی را با بستن آن لیست های خنده دار، از معناتهی کنند ودر مسیر استحکام جانیان در قدرت، با تاکید،گام بردارند. از اعدام ناجوانمردانه زندانیان سنی مذهب که روند طی شده آئین دادرسی در مورد جرائم آنان به گواهی حقوقدان های مشهور،درست نبوده است با سکوت بگذرند و چشم انداز تغیر شرایط در ایران را همواره تاریک نگاه دارند.باز نمایی ساختار سیاسی ایران در آن مقطع زمانی نشان می دهد که پس از فرمان آیت ا.. خمینی کسی را یارای مخالفت با این جنایت نبوده است حتی قائم مقام او جز نصیحت عملا کار دیگری نتوانست انجام دهد. از امروز باید فکر فردای مرگ آیت ا… خامنه ای بود وریشه تصمیمات مطلقه را برای همیشه از بین برد. این آزمون سختی است که اگر اصلاح طلبان در آن سربلند نشدند باید اطمینان داشته باشند که در آینده ایران جایی نخواهند داشت. آیت ا… منتظری با وجود آنکه مورد غضب حاکمیت و سالها در حصربود، از آنجایی که عزت دست خداست در بحبوحه جنبش سبز از دنیا رفت تا تنها مرجعی از عالم تشیع باشد که بدون ذره ای استفاده از امکانات دولتی،پیکرش در میان جمع کثیری از مردم دوستدارش به خاک سپرده شود. جمعیتی بی سابقه که برای تشیع پیکرهیچ مرجعی در تاریخ قم،به خیابان نیامد.او محبوب دنیا بود و رو سفید آخرت چون برجنایت به قیمت ریاست مهر تائید نزد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)