فیلسوف با فلسفه دان و متفکر بسیار متفاوت است؛ همانطور که یک دانشمند محقق و کاشف و یا یک مخترع با متخصصان بکار گیری آن علم که مزین به تیتر ها و عنوان های مختلف نیز هستند، عمیقا تفاوت دارند.
فیلسوف باید خالق اثری باشد در ساخت یک بنای جدید فلسفی که بنایی نو و منسجم از تفکر و کلمات و موضوعات کلی جهان و هستی را با نگاهی جدید و متفاوت بیان می کند. این بنا طبیعیست که مانند آجری است بکار گرفته شده بر بنا های دیگر ساخته شده بدست فیلسوفان و دانشمندان پیشین. کسانیکه در هر بخشی از فلسفه و علم آجر و آجرهایی زیرین و کهنه تری را برای تکمیل کردن این بنای کل و البته بعد از تایید جهانی بروی آن گذاشته اند. در حقیقت این ایده و تفکر نو در فلسفه و یا موارد تایید و تجربه شده در علم هستند که نام فیلسوف یا دانشمند کاشف و مخترع را در تکمیل این بنا، ثبت تاریخی خواهند کرد. این ثبت های جهانی همچنان تا پیدا شدن آجر هایی نو تر و تازه تر، نه تنها ارزش فلسفی و علمی خود را حفظ خواهند کرد و در خدمت جوامع بشری هستند بلکه تا زندگی باقیست، بصورت جزئی از تکامل این ساختمان پر عظمت تفکر و عمل انسانی نیز بشمار خواهند آمد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)